Яковенко Л.В.

Яковенко Л.В.

_______

ПІБ

Посада:

Науковий ступінь, вчене звання

Біографія

Професійні і наукові інтереси

Посилання на наукометричні профілі

Google Scholar,Orcid, Researcher Gate

Контактний e-mail

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)

Корпус: 5, кабінет: 5-211

Посилання на розклад

Розклад ___________________

Перелік дисциплін

– ;

– ;

– .

Основні наукові праці