Халімон Наталія Федорівна

Халімон Наталія Федорівна

_______

Халімон Наталія Федорівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь, вчене звання

к.т.н., доцент

Біографія

У 1978 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко, факультет кібернетики за спеціальністю “прикладна математика”.
В період з 1997 по 2000 р.р. навчалася в очній аспірантурі КМУЦА. В жовтні 2001 року захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді при Національному авіаційному університеті за спеціальністю 05.13.03 “Системи та процеси керування” на тему “Розширення інформаційних можливостей прогнозування руху повітряного транспорту в складних метеорологічних умовах”.

З 13.05.2002 по теперішній час – доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління НН ІКІТ НАУ.

Професійний досвід:

Стаж роботи у області інформаційних технологій з 1978 року.

1978-1985

інженер-математик Виробничого об’єднання «КиївПрилад», відділ автоматизованих систем управління виробництвом (обчислювальний центр), група програмного забезпечення
Обчислювальні машини серії ЕС ЕОМ, операційні системи ДОС ЕС ЕОМ та ОС ЕС, мови програмування PL/1, Fortran, Assembler, СУБД ОКА, КАМА, нереляційна (ієрархічна) СУБД ADABAS, мова ANSI SQL

1985-1986

молодший науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного інституту аналітичного приладобудування (ВНДІАП)
Обчислювальні машини серії СМ ЕОМ та PDP-11, операційні системи RSX-11, UNIX, РАФОС, ОС РВ СМ ЭВМ (клон RSX-11), ДЕМОС (клон UNIX), мови програмування Fortran, СУБД ORACLE, мова SQL

1986-1991

провідний інженер ВНДІАП, інженер-програміст 1 кат.
Персональні обчислювальні машини (ПЕОМ) серії Apricot, операційна система MicroSoft Disk Operation System (MS DOS), мови програмування С, Fortran, нереляційна (мережева) СУБД VISTA, реляційні СУБД Dbase, FoxBASE, мови Clipper та SQL

1991-1997

інженер-програміст 1 кат. Головного науково-дослідного інституту по проблемам інформатики Міністерства економіки України (ГНДІПІ), відділ проблем комплексного проектування інформаційних систем органів державної влади та управління

викладач за сумісництвом Інституту підвищення кваліфікації керівних робітників Міністерства приладобудування

Обчислювальні машини серії СМ ЕОМ та PDP-11, ПЕОМ, операційні системи RSX-11, UNIX, РАФОС, ДИАМС, MS DOS, мови програмування С, Fortran, СУБД MS SQL Server, FoxPro, мови FoxPro та SQL

1997-2002

аспірантура КМУЦА

ст.викладач кафедри автоматизованих систем управління повітряним рухом КМУЦА за сумісництвом

Обчислювальні машини серії ПЕОМ, операційні системи MS DOS, Windows, мови програмування С, C++, СУБД MS SQL Server, FoxPro, мови FoxPro та SQL, середовища розробки C++Builder, Visual Studio.

2002-2006

Кандидат технічних наук, отримала диплом
Доцент, отримала диплом

З 2002 по теперішній час

доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління, Національний авіаційний університет

викладач за сумісництвом Інституту післядипломного навчання, викладання дисциплін на курсах підвищення кваліфікації: MS Office, Адміністрування СУБД MS SQL Server

Обчислювальні машини серії ПЕОМ, операційна система Windows, мови програмування С, C++, C#, СУБД MS SQL Server, мова SQL, середовища розробки С++Builder, Delphi, Visual Studio, Azure SQL

Додаткова інформація:

В 2005 р. отримала сертифікат НАУ на право викладання англ. мовою.
Готувала пакет основних документів для відкриття нових спеціальностей: 7.091502 «Системне програмування», 7.092702 «Технологія електронних мультимедійних видань».


Нагороди за роки роботи в НАУ:

1) Почесна грамота МОН України. Наказ №1012к від 26.10.2006 р.;

2) Нагрудний знак МОН НАУ «За сумлінну працю». Наказ №187/з від 14.09.2011 р.

3) Подяка за високий рівень керівництва дипломними роботами випускників. Наказ №136/з від 08.06.2012 р.

4) Подяка за високий рівень керівництва дипломними проектами випускників. Наказ №123/з від 15.07.2013 р.

Професійні і наукові інтереси

– Бази даних

– Системне програмне забезпечення

– Інформаційні системи та структури даних

Посилання на наукометричні профілі

Google Scholar,Orcid, Researcher Gate

Контактний e-mail

natalyh1208@ukr.net

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)

Корпус: 5, кабінет: 5-216

Посилання на розклад

Розклад 2019-2020 н.р. ІІ семестр

Перелік дисциплін

– Бази даних

– Системне програмне забезпечення

– Інформаційні системи та структури даних

Основні наукові праці