Артамонов Євген Борисович

Артамонов Євген Борисович

АРТАМОНОВ

Артамонов Євген Борисович

Посада:

доцент

Науковий ступінь, вчене звання

к.т.н.

Біографія

1977 року народження, одружений, 2 дитини (2002 та 2007 р.н.).
Освіта:
Вища – випускник 2000 року Київський Міжнародний Університет Цивільної Авіації (КМУЦА), інженер-системотехнік (диплом з відзнакою) за фахом «Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах».
04.2011 захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології.
Професійний досвід:
Стаж роботи у області інформаційних технологій з 1995 року.
В даний час доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету.
1994-2000 – студент факультету автоматики та обчислювальної техніки КМУЦА.
1997-2000 – інженер-електронщик II категорії в КМУЦА (за сумісництвом – під час навчання у ВУЗі).
1997-1999 – інженер-програміст I категорії «МЕДИКОМ МНІЦ БІО-ЕКОС» (на контрактній основі працював над розробкою інформаційно-аналітичних систем в Міністерстві Надзвичайних Ситуацій).
2000-2004 – постійне місце роботи – асистент НАУ (Національний авіаційний університет) на кафедрі Комп’ютеризованих систем управління (досвід викладання ряду комп’ютерних дисциплін – Системне програмування, Системне програмне забезпечення, Інтернет-технології в системах і мережах, Об’єктно-орієнтоване програмування, Комп’ютерна графіка, Системи обробки текстової, табличної і графічної інформації (лабораторні заняття – викладання HTML, DHTML, JavaScript, PHP, Turbo Pascal, Borland C, MS Office, Borland Delphi, MS Visual C, Assembler), а також загальнотеоретичних – Системний аналіз, Дослідження операцій, Експертні системи, Дискретна математика, Принципи побудови АСУ).
2002-2003 – фірма «Профіт» викладач на приватних навчальних курсах (Основи роботи з ЕОМ – Windows, MS Office, Internet).
2002-2003 – фірма «Перспектива XXI» викладач на приватних навчальних курсах (Програмування на Visual C, MS Office).
2003-2006 – Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді по програмуванню, як тренер команд НАУ і член журі, автор олімпійських задач (по одній з них кожен рік використовується на основних турах другого і третього етапів всесвітньої олімпіади по програмуванню за версією АСМ).
09.2003-08.2009 – вчений секретар кафедри Комп’ютеризованих систем управління (автоматизація документообігу та розробка програмного комплексу для формування електронної звітності кафедри).
2004 – Інститут післядипломного навчання (ведення дисциплін на курсах підвищення кваліфікації: Основи ПК, MS Office (Word, Excel), Інтернет технології, бази даних на MS Access, графічний редактор Photoshop, управління проектами на базі MS Project)
09.2004-08.2012 – старший викладач кафедри комп’ютеризованих систем управління – основні лекційні дисципліни: Системне програмування, Інтернет-технології в системах та мережах.
09.2005-10.2017 – методист вищої категорії Навчально-методичного управління НАУ (за сумісництвом). Відповідальний за автоматизацію окремих задач Навчального методичного управління НАУ (на теперешній час активно експлуатуються 4 з 9 розроблених автоматизованих комплекси).
09.2007-06.2009 – відповідальний за зовнішні зв’язки Координаційного центу англомовної освіти НАУ – роботу призупинено у зв’язку з реорганізацією центру.
09.2007-06.2018 – куратор другої вищої освіти за спеціальністю «Системне програмування».
09.2012 – теперішній час – доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління, яку він займає по цей час – основні лекційні дисципліни: Системне програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування.
03.2013-08.2019 – координатор наукової роботи студентів і молодих вчених інституту комп’ютерних інформаційних технологій НАУ (за час роботи 8 призових місць на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт (з них 2 перших), 4 призових місця на олімпіадах).
03.2014-07.2015 – CEO vstupnik.info.
04.2013 – теперішній час – власник і директор приватного підприємства «ПроТЕХ». Основний вид діяльності – розробка програмного забезпечення (впровадження системи моніторингу харчування у дитячих навчальних закладах міста Києва (більше 500 робочих місць) – проект призупинено у зв’язку з закінченням фінансування).
З 09.2014 – CEO проекту Braille-device.com (04.2015 р. – I місце міжнародного конкурсу Золотий Байт 2015 (номінація Intel Edisson)).
04.2016-09.2017 – CEO BrailleTeach Ukraine & CTO BrailleTeach Azerbaijan.
11.2016-11.2018 – докторант НАУ.
01.2016 – теперішній час – керівник проекту «АСУ НАУ».

Нагороди:
1) Почесна грамота МОН України Наказ №1295-с від 21.12.2004 р.;
2) Почесна грамота НАУ Наказ №859к від 02.10.2006 р.;
3) Почесна грамота НАУ Наказ №433/к від 26.04.2007 р.;
4) Нагрудний знак «За сумлінну працю» Наказ №184/з від 20.08.2012 р.;
5) Подяка НАУ Наказ №24/з від 24.04.2015 р.

Професійні і наукові інтереси

– Автоматизація управління підприємствами

– Електронныі системи навчання

– Системи підтримки прийняття рішень

– Роботизовані комплекси

Посилання на наукометричні профілі

Google Scholar,Orcid, Researcher Gate

Контактний e-mail

eart@ukr.net

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)

Корпус: 5, кабінет: 5-211

Посилання на розклад

Розклад Артамонова Є.Б.

Перелік дисциплін

– Системне програмування;

– Об’єктно-орієнтоване програмування;

– Роботизовані апаратно-програмні комплекси.

Основні наукові праці

Артамонов Є.Б. Вирішення проблеми використання якісної класифікації параметрів в інтелектуальних системах. / Артамонов Є.Б., Масловський Б.Г. // Електроніка і зв’язок: наук.-техн. збірник, тематичний випуск “Проблеми електроніки”, 2007 – Ч.3. – С. 77-79.

Artamonov E.B. Concept of creating a software environment for automated text manipulation. // Artamonov E.B., Zholdakov O.O. – Scientific journal “Proceedings of the National Aviation University”. – K.: NAU. – 2010. – Вип. 3 (44). – P. 111 – 115.

Артамонов Є.Б. Міжвузівська база змістовних модулів дисциплін як засіб впровадження основних концепцій Болонської системи навчання. – Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2012. – Вип. 1(37). – С. 22-29.

Артамонов Є.Б. Аналіз методів протидії автоматичним системам визначення плагіату в електронних документах / Є.Б. Артамонов // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2012. – Вип. 4(40). – С. 12-19.

Артамонов Є.Б. Метод визначення причин і місць втрати теплоносія у тепловій мережі / Є.Б. Артамонов // Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку: наук.-вироб. збір. – К.: УНДІЗ, 2013. – № 1(25). – С. 83-88.

Артамонов Є.Б. Моделювання систем для визначення місць пошкоджень теплопроводу / Є.Б. Артамонов // Математичні машини і системи: зб. наук. праць. – К.: Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 156-161.

Артамонов Є.Б. Підходи до реалізації апаратно-програмного навчального комплексу шрифту Брайля / Артамонов Є.Б., Кременецький Г.М., Длужевський А.О., Панфьоров О.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2015р. – №49(1158). – С. 85-88.

Артамонов Є.Б. Підхід до розробки комп’ютерних систем навчання інвалідів зору/ Артамонов Є.Б., Длужевський А.О., Панфьоров О.В. // Наукоємні технології: науковий журнал. – К.: НАУ. – 2016. – № 2 (30). – С. 156-161. (p-ISSN 2075-0781, e-ISSN 2310-5461).

Артамонов Є.Б. Розробка підходу до формування адаптивних навчальних ресурсів / Є.Б. Артамонов // Вісник інженерної академії України. – 2017. – № 1. – С. 239-243.

Артамонов Є.Б. Система адаптації навчального процесу до користувачів в апаратно-програмному комплексі навчання шрифту Брайля / Є.Б. Артамонов // Вісник інженерної академії України. – 2017. – № 2. – С. 230-236.

Артамонов Є.Б. Підходи до організації роботи програмного комплексу підтримки прийняття рішень при лікуванні раку легенів/ Є.Б. Артамонов, Ю.Ю. Головач // Вісник інженерної академії України. – 2018. – № 1. – С. 128-134.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.