Program (Программа)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

24 октября, 10:00-13:00

ІНФОРМАЦІЙНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ БІЛІНІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

Яценко В.О., д.т.н., Институт космических исследований НАНУ-ГКАУ (Украина, Киев)

 ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЧНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Вавиленкова А.И., к.т.н., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

НАЛАШТУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ МОДЕЛІ ДІАГНОСТУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА

Нечипорук О.П., к.т.н., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 АДАПТИВНІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Артамонов Е.Б., к.т.н., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

МЕТОД РАНЖУВАННЯ НАУКОВЦІВ

Ландэ Д.В., д.т.н., Балагура И.В, к.т.н., Гармаш Т., Институт проблем регистрации информации НАНУ (Украина, Киев), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Украина, Киев)

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ 1

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Руководитель – д.т.н., профессор Литвиненко О.Е.

Заместитель – к.ф.-м.н., доцент Кучерявая О.М.

Секретарь – провідний фахівець Голего Н.М.

25 октября, 14:00 – 17:00, ауд. 6 — 202

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИКТОРА НА ОСНОВІ ПОЛІПШЕНОГО АЛГОРИТМУ ВИДІЛЕННЯ ЧАСТОТИ ОСНОВНОГО ТОНУ

Бєлозёрова Я.А., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Конрад Т.І., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1.  РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СЕГМЕНТАЦИИ СЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Ландэ Д.В., д.т.н., Березин Б.А., Институт проблем регистрации информации НАН Украины, Павленко О.Ю., Открытый международный университет развития человека «Украина», Украина

4. АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ DATA MINING У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ляхов О.Л., д.т.н., Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, Украина

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ РІЗНОМОВНИХ ТЕКСТОВИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Вишневский В.В., Замаруєва И.В., Гайдур Г.И., Сторчак К.П., Государственный университет телекоммуникаций, Киев, Украина

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Грищук Р. В., Савчук В. С., Грищук О. М., Мусиєнко А. П., Житомирский военный институт имени С.П. Королёва, Житомир, Украина , Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

 1. STATISTICAL CHARACTERISTICS OF QUERIES PROCESSING IN STORAGE AREA NETWORKS

Khalimon N., National Aviation University, Kiev, Ukraine

СЕКЦИЯ 2

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕКСТОВ

Руководитель – к.т.н., доцент Артамонов Е.Б.

Заместитель – к.т.н., доцент Нечипорук О.П.

Секретарь – асистент Кашкевич С.О.

24 октября, 14:00 – 17:00, ауд. 5-213

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗУ ТЕКСТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

Огирко И.В., д.ф.-м. н., Огирко О.И., к.т.н.

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ТЕКСТІВ TEXT MINING

Вантух И.В., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. СИСТЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ

Кравченко В.О., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Михєєв Ю. І., Барабаш А. О., Житомирский военный институт имени С. П. Королёва, Житомир, Украина

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киев, Украина

 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Грищук Р.В., Лагодный О.В., Носова Г.Д., Лукова-Чуйко Н.В., Житомирский военный институт имени С. П. Королёва, Житомир, Украина, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

СЕКЦИЯ 3

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА

Руководитель– д.т.н., професор Кучеров Д.П.

Заместитель – к.т.н., доцент Вавиленкова А.И.

Секретарь – старший викладач Станко С.М.

25 октября, 14:00 – 17:00, ауд. 5-217

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИП ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В ПОШУКОВІЙ СИСТЕМІ GOOGLE

Бичковский О.А., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ПОШУКОВІ СИСТЕМИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Харьков М.В., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ПОБУДОВА ДЕРЕВА ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ЗАДАНОГО ПОНЯТТЯ НА БАЗІ РЕСУРСУ ПРЕПРИНТІВ ARXIV

Андрущенко В.Б., Институт проблем регистрации информации, Украина

 1. АЛГОРИТМ СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ У ТЕКСТОВИХ КОЛЕКЦІЯХ

Пинчук И.Ю., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ

Сирота С.В., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. АНАЛІЗ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДАНИХ У ВЕБ-ДОДАТКАХ

Мурый Є.В., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ВИДИ ПОШУКОВИХ СЛУЖБ

Ямковый О.Ю., Колледж информационных технологий и землеустройства НАУ, Украина

 1. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОШУКОВИХ АЛГОРИТМІВ

Сябрук И.М., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ У ЗМІСТІ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ

Барабаш О. В., Грищук Р. В., Молодецкая-Гринчук К. В. Государственный университет телекоммуникаций, Киев, Украина, Житомирский военный институт имени С.П. Королёва, Житомир, Украина, Житомирский национальный агроэкологический университет, Житомир, Украина

СЕКЦИЯ 4

МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Руководитель– к.ф.-м.н., доцент Кучерява О.М.

Заместитель – к.т.н., доцент Нечипорук О.П.

Секретарь – старший преподаватель Сябрук И.М.

25 жовтня, 14:00 – 17:00, ауд. 5-215

 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ ТА КОМПЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

Ландэ Д.В., д.т.н., Андрийчук О.В., к.т.н., Грайворонская А.М., Институт проблем регистрации информации НАНУ, Украины

 1. ПОНЯТТЯ ПОТОКУ СКЛАДНИХ ВИПАДКОВИХ ІМПУЛЬСІВ В БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖАХ

Кучерявая О.М., к.ф.-м.н., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИМИ ОБЧИСЛЕННЯМИ

Кучеров Д.П., д.т.н., Моргун К.О., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ БПЛА ПІД КЕРУВАННЯМ ARDUPILOT НА ОСНОВІ X-PLANE

Горбатюк С.С., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. МЕТОД КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФАХІВЦЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Квита Г.М., к.е.н., Киевский национальный университет технологий и дизайна, Украина

 1. МОВА GPSS ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кандаскалов О.А., Дехтяренко А.Т., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Глазок О.М., к.т.н., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ТИПИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЇХ МОДЕЛІ

Соколюк Б.А., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ARENA SIMULATION як ефективний засіб імітаційного моделювання

Апенько Н.В., к.т.н., Сашнєв Г.О., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ЕТАПИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ МЕТОДОМ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Ямковая Т.А., Колледж информационных технологий и землеустройства НАУ, Украина

 1. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІГУР ВИЩОГО ПІЛОТАЖУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В СЕРЕДОВИЩІ JSBSIM

Шаргородский С.Е., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, ЩО ПІДТРИМУЄ БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ, З ЛІНГВІСТИЧНОЮ ГРАДАЦІЄЮ ЇЇ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ

Жолдаков О.О., Национальный авиационный университет (Украина, Киев)

 1. METHOD OF EVALUATION OF THE STATE OF COMMUNICATION CHANNELS WITH USING FUZZY LOGIC

Shyshatskyi A., Romanenko V., Zhyvotovskyi R., Zubrytskyi H., Central Research Institute of Military Equipment and Armament of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine, Institute of Special Communication and Information Protection National Technical University of Ukraine, “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine

 1. ANALYSIS OF GENERAL APPROACHES FOR THE CONSTRUCTION OF INFORMATION SECURITY SYSTEM

Sokolov K., Shyshatskyi A., Information technologies Department, Ministry of Defense of Ukraine, Kyiv

Central Research Institute of Military Equipment and Armament of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine

 1. METHOD OF HIERARCHICAL MANAGEMENT BY CHANNEL AND NETWORK RESOURCES OF MILITARY RADIO COMMUNICATION SYSTEMS

Shyshatskyi A.V., Prokopenko Y.M., Sova O.Y., Zhuk O.G., Central Research Institute of Weapons and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine, National defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Ukraine, Military institute of telecommunications and informatization, Kyiv, Ukraine

 1. EXPERT SYSTEM FOR ADAPTING DECISIONS FOR DETERMINING THE TYPE OF RADIO RESPONSE SOURCES

Gatsenko S.S., Buchinsky Y. A., National defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Military unit А 3438, Ukraine

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.