Зубок Віталій Юрійович

Зубок Віталій Юрійович

Посада:

Професор

Науковий ступінь, вчене звання:

Доктор технічних наук, старший дослідник

Освіта та кваліфікація:

Київський політехнічний інститут, кваліфікація «інженер-електрик» за спеціальністю «Автоматизовані системи наукових досліджень та випробувань». Диплом КЗ №016669 від 01.03.1994.
Кандидат технічних наук, ДК № 031774, рішення Атестаційної колегії МОН України від 29 вересня 2015 року, спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти, тема роботи «Формування міжвузлових зв’язків в Інтернет з використанням методів теорії складних мереж».
Доктор технічних наук, ДД№ 011803, рішення Атестаційної колегії МОН України від 29 червня 2021р., спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти, тема роботи «Розвиток теорії захищеності топології глобальних комп’ютерних мереж від кібератак на систему глобальної маршрутизації».
Старший дослідник, атестат АС№000684, рішення Атестаційної колегії МОН України від 01.02.2022. спеціальність 122 – Комп’ютерні науки.

Професійний досвід:

Стаж роботи в області інформаційних технологій з 1994 року. У 1994 році закінчив з Київський політехнчіний інститут. Трудовий стаж розпочав на посадах інженер-програміст, провідний інженер-програміст в ДНДІ Автоматизованих систем в будівництві Мінрегіонбуду. З 2008по 2018 – на посаді заступника директора ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті».
З 2009 по 2018 за сумісництвом працював старшим викладачем, доцентом в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського.
У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Формування міжвузлових зв’язків в Інтернет з використанням методів теорії складних мереж.
З листопада 2018 р. по листопад 2020 р. – докторант Національного авіаційного університету.
У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Розвиток теорії захищеності топології глобальних комп’ютерних мереж від кібератак на систему глобальної маршрутизації».

З 2021 р. – старший науковий співробітник, а з 2023 р. – провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.
Професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету (за сумісництвом).

Нагороди:

  • Почесна грамота Держспецзв’язку України (2010);
  • Грамота ІСЗЗІ НТУУ «КПІ» (2015);
  • Грамота ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України (2018).

Наукові інтереси:

  • Глобальні комп’ютерні мережі;
  • Топологія складних мереж;
  •  Кібербезпека;
  • Управління ризиками, кіберстійкісь, цифрова стійкість.

Перелік дисциплін:

  • Мережеві технології
  • Технології інтернету речей

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)

Корпус 5, кабінет 211