Тачиніна Олена Миколаївна

Тачиніна Олена Миколаївна

Посада:
професор

Науковий ступінь, вчене звання:
д.т.н., старший науковий співробітник

Освіта:
Київський міжнародний університет цивільної авіації, 1999 р., диплом спеціаліста КВ № 10657092, за спеціальністю “ Біотехнічні та медичні апарати і системи”, присвоєно кваліфікацію інженера-системотехніка.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила 3 липня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету за спеціальністю 05.13.03 «Системи і процеси керування», диплом ДК № 043063 від 8.11.2007 р. Тема дисертації «Методика збереження живучості системи «літак-екіпаж-середовище» у польоті».
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захистила 13 грудня 2018 року у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету за спеціальністю 05.13.03 «Системи і процеси керування», диплом ДД № 008795 від 20.06.2019 р. Тема дисертації: «Методи синтезу оптимального керування детермінованими складеними динамічними системами із розгалуженими траєкторіями руху».

Професійний досвід:
Після закінчення Київського міжнародного університету цивільної авіації (КМУЦА) в 1999 році працювала на посадах інженера 1 категорії та провідного інженера на заочному факультеті КМУЦА.
З 2003 по 2006 рік навчалась в аспірантурі Національного авіаційного університету.
Навчаючись в аспірантурі працювала за сумісництвом асистентом та старшим викладачем кафедри електроенергетичних систем Національного авіаційного університету.
В 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 «Системи та процеси керування».
З 2007 по 2019 рік працювала доцентом кафедри автоматизації та енергоменеджменту в Національному авіаційному університеті.
З 2016 по 2018 рік навчалась в докторантурі Національного авіаційного університету.
В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03 «Системи та процеси керування».
З 2019 по 2020 рік працювала професором кафедри автоматизації та енергоменеджменту в Національному авіаційному університеті.
З 2020 по 2021 рік працювала завідувачем кафедри аерокосмічних систем управління в Національному авіаційному університеті.
З 2021 по теперішній час – професор кафедри авіоніки в Національному авіаційному університеті.
Стаж педагогічної роботи складає 19 років

Наукові інтереси:

  • Методи оптимального керування динамічними системами і процесами

Перелік дисциплін:

  • Системний аналіз та теорія систем
  • Методологія прикладних досліджень у сфері комп’ютерної інженерії

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)
Корпус 5 кабінет 402.