Росінська Галина Павлівна

Росінська Галина Павлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Освіта:

1990 – 1994 рр. – Київський суднобудівний технікум. Отримала диплом з відзнакою ЗБ № 902524 молодшого спеціаліста за спеціальністю радіо-приладобудування.
1994-1999 рр. –  Державна академія легкої промисловості України. Отримала диплом з відзнакою КВ №11894100 за спеціальністю «Електронні системи» та здобула кваліфікацію магістра з електроніки.
В 2000 році вступила до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Машини легкої промисловості». В 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Удосконалення приводів круглов’язальних машин».
Кандидат технічних наук, ДК № 057155, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 лютого 2010 року (протокол № 23-08/1), спеціальність 05.05.10 – «Машини легкої промисловості», тема роботи «Удосконалення приводу круглов’язальних машин»; Доцент кафедри електроніки та електротехніки, атестат 12ДЦ №029907, дата видачі 19.01.2012 р., рішення Атестаційної колегії від 19.01.2012р., протокол № 1/02-Д.

Професійний досвід: 

Після закінчення Державної академії легкої промисловості України у 1999 році працювала у Київському національному університеті технологій та дизайну асистентом кафедри електроніки та електротехніки, факультету ТОСУ.
У 2009 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.
У 2012 році присвоєне вчене звання доцента.
З 2010-2017рр. працюю на посаді доцента кафедри електроніки та електротехніки у Київському національному університеті технологій та дизайну.
З вересня 2017 року працюю в Національному авіаційному університеті на посаді доцента кафедри комп’ютеризованих систем управління, факультету кібербезпеки комп’ютерної та програмної інженерії .
З 01.01.2023 року в Національному авіаційному університеті на посаді доцента кафедри комп’ютеризованих систем управління, факультету комп’ютерних наук та технологій.

Нагороди:
1. Грамота ректора КНУТД, 29.09.2015 р.
2. Оголошення подяки, НАУ, Наказ №188/з від 23.12.2021 р.

Наукові інтереси:

  • комп’ютерне моделювання процесів в електромеханічних системах
  • моделювання процесів в електронних системах з використанням комп’ютерно-інформаційних технологій
  • розробка експертних систем, ERP-систем
  • роботизовані системи

Перелік дисциплін:

  • Роботизовані апаратно-програмні комплекси
  • Системи підтримки прийняття рішень
  • Комп’ютерна графіка
  • Інтерактивні автоматизовані системи
  • Програмування ERP-систем

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)

Корпус 5 кабінет 214