Нечипорук Олена Петрівна

Нечипорук Олена Петрівна

Нечипорук О.П.

Посада:

професор

Науковий ступінь, вчене звання:

д.т.н., доцент

Освіта:

Національний авіаційний університет, 2005 р., диплом магістра з відзнакою КВ №25986573, за спеціальністю “Системи управління і автоматики”, присвоєно кваліфікацію наукового співробітника (комп`ютеризовані системи, автоматика і управління), викладача вищого навчального закладу.
Кандидат технічних наук, ДК № 054304, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 8 липня 2009 року (протокол № 30-08/3), спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології, тема роботи «Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)»;
Доцент кафедри комп`ютеризованих систем управління, атестат 12ДЦ №025672, дата видачі 01.07.2011 р., рішення Атестаційної колегії від 01.07.2011р., протокол № 3/42-Д.
Доктор технічних наук, ДД № 011827, на підставі рішення Атестаційної колегії від 29 червня 2021 р., спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології, тема роботи «Інформаційна технологія діагностування багаторівневих технічних систем».

Професійний досвід:

Стаж роботи в області інформаційних технологій з 2005 року.
В даний час професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету.
У 2005 році закінчила з відзнакою Національний авіаційний університет (НАУ).
Трудовий стаж розпочала ще в студентські роки на посадах лаборанта та інженера кафедри комп’ютеризованих систем управління НАУ.
Після успішного закінчення університету у квітні 2005 року захистила кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук НАУ та була призначена на посаду доцента кафедри комп’ютеризованих систем управління.
У 2009 році достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)», у 2014 році отримала премію Президента України за дану наукову роботу.
З листопада 2010 р. по липень 2014 р. – докторант Національного авіаційного університету.
З вересня 2014 року – доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління НАУ.
З вересня 2021 року – професор кафедри комп’ютеризованих систем управління НАУ.

Нагороди:

1. Почесна грамота МОНМС України, наказ №315 від 11.07.2010 р.
2. Лауреат премії Кабінету міністрів України у номінації за наукові досягнення, розпорядження №536-р від 15.06.2011 р.
3. Лауреат премії Президента України, 2014 р.

Наукові інтереси:

  • комп’ютерне моделювання;
  • діагностування багаторівневих технічних систем;
  • розробка експертних систем;
  • системне програмування.

Перелік дисциплін:

  • Архітектура комп’ютерів та системне програмування
  • Паралельне програмування
  • Технології проектування інформаційних систем
  • Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)

Корпус 5 кабінет 214

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.