Литвиненко Олександр Євгенійович

Литвиненко Олександр Євгенійович

Литвиненко А.Е.

Посада:

Завідувач кафедри комп`ютеризованих систем управління НАУ.

Науковий ступінь, вчене звання:

Доктор технічних наук, професор.

Освіта:

Харківський інститут радіоелектроніки, рік закінчення 1972, спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація інженер-електрик, диплом Ч №587812 (з відзнакою), дата видачі 13.06.1972 р.

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01 «Технічна кібернетика та теорія інформації», тема дисертації «Методи оптимізації планових рішень в автоматизованих системах управління транспортною діяльністю цивільної авіації», диплом ТН №031169, дата видачі 25.07.1979.

Доцент за кафедрою автоматизованих систем управління виробництвом, атестат ДЦ №063224, дата видачі 11.05.1983.

Доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 «Автоматизовані системи управління», тема дисертації «Методи вироблення рішень в інтелектуальних системах оперативного управління транспортною діяльністю авіапідприємств», диплом ДН №000668, дата видачі 21.06.1993.

Професор за кафедрою комп’ютеризованих систем управління, атестат ПР №002161, дата видачі 17.04.2003.

Професійний досвід:

Стаж роботи в області інформаційних технологій з 1972 року.

На даний час завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету.

У 1972 році закінчив з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки.

У 1972-1974 роках працював інженером НДЧ на кафедрі технічної кібернетики Київського інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА, нині НАУ).

З 1974 по 1977 рік – аспірант денної форми навчання на вказаній кафедрі.

Після закінчення аспірантури призначений на посаду асистента технічної кібернетики КІІЦА.

30 січня 1979 року на засіданні спеціалізованої ради Харківського інституту радіоелектроніки Д 068.37.01 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Методи оптимізації планових рішень в автоматизованих системах управління транспортною діяльністю цивільної авіації».

З 1980 по 1990 рік – доцент кафедри технічної кібернетики (згодом кафедри автоматизованих систем управління виробництвом) КІІЦА.

З грудня 1990 по листопад 1993 року – докторант на вказаній кафедрі.

21 червня 1993 року на засіданні спеціалізованої ради Київського політехнічного інституту Д 068.14.07 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Методи вироблення рішень в інтелектуальних системах оперативного управління транспортною діяльністю авіапідприємств».

У період з 1994 по 2001 рік займав керівні посади на підприємствах та в організаціях недержавної форми власності, одночасно працюючи за сумісництвом у КІІЦА на посадах доцента, а потім професора кафедри автоматизованих систем управління виробництвом.

З вересня 2001 року – завідувач кафедри комп`ютеризованих систем управління НАУ, створеної у 2000 році шляхом злиття трьох кафедр: технічної кібернетики, автоматизованих систем управління повітряним рухом, а також теорії автоматичного управління та авіаційної автоматики.

З 2003 по 2012 рік виконував обов`язки декана факультету комп`ютерних систем НАУ.

Нагороди:

  1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України, №20526 від 30.09.2010 року.
  2. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Указ Президента України №279/2013, диплом №6840.

Наукові інтереси:

  • Системи прийняття рішень;
  • Методи та алгоритми штучного інтелекту;
  • Комбінаторна оптимізація.

Перелік дисциплін:

  • Імітаційне моделювання
  • Математичне програмування
  • Системи штучного інтелекту
  • Методи оптимізації рішень

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет):

Корпус 5, кабінет 214.