Кравченко Ольга Петрівна

Кравченко Ольга Петрівна

Посада:
доцент

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук, доцент

Освіта:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 1991р., диплом УВ № 746089 за спеціальністю «Електричні мережі і системи».
Аспірантура Інституту Електродинаміки НАН України, диплом кандидата технічних наук ДК № 002820, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 березня 1999 року (протокол № 16-08/4), за спеціальністю «Теоретична електротехніка», тема дисертації: «Аналіз нелінійних електричних кіл з фотоелектричними та електрохімічними джерелами живлення».

Професійний досвід:
Інститут електродинаміки НАН України Відділ теоретичної електротехніки на посадах інженер (1992 – 1999 р.), молодший науковий співробітник (1999 р.), науковий співробітник (1999 – 2002 р.), старший науковий співробітник (2002 – 2011 р.). Загальний науковий стаж 24 роки.
Державна Академія житлово – комунального господарства, кафедра комунальної теплоенергетики та енергозбереження, посада: доцент (2010 – 2011 р.).
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кафедра електричних мереж та систем, посада: доцент (2012 – 2013 р.).
Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра електроніки та електротехніки, посада доцент (2013 -2020 р.).
З 2020 року по даний час доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету.

Наукові інтереси:
комп’ютерне моделювання;
аналіз даних;
комп’ютеризовані системи управління.

Перелік дисциплін:
Комп’ютерна електроніка та схемотехніка
Теорія інформації та кодування
Чисельні методи
Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)
Корпус 5, кабінет 216