Коба Олена Вікторівна

Коба Олена Вікторівна

Посада:
професор.

Науковий ступінь, вчене звання:
д.ф.-м.н., доцент.

Освіта:

Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (тепер Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), 1978 р., диплом про вищу освіту Г-ІІ №144279 за спеціальністю «Прикладна математика», присвоєно кваліфікацію математика.
Кандидат технічних наук, КН №005078, 30.03, 1994 р., спеціальність 05.13.01 – Управління в технічних системах, тема роботи «Аналітичні та статистичні моделі систем обслуговування потоків множинних заявок».
Доцент кафедри автоматизованих систем управління повітряним рухом, атестат АЕ №000140, 25.06.1998 р.
Доктор фізико-математичних наук, ДД №004781, 19.01.2006, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, тема роботи «Дослідження систем обслуговування з поверненням заявок при неекспоненціальному розподілі часу перебування на орбіті».

Професійний досвід:

Стаж роботи в області інформаційних технологій з 1978 р.
В даний час провідний науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, відділ математичних методів теорії надійності складних систем, за сумісництвом – професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету (НАУ).
Після закінчення Київського державного університету ім. Тараса Шевченка в 1978 році працювала в Інституті кібернетики НАН України на посадах інженера, молодшого наукового співробітника. З 1989 року працювала в Київському інституті інженерів цивільної авіації (тепер НАУ) на посадах наукового співробітника, доцента кафедри автоматизованих систем управління повітряним рухом. З 2001 р. по 2004 р. – докторантура НАУ. З 2006 року по теперішній час – провідний науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова. З 2011 р. по 2013 р. була членом експертної ради ВАК України. Підготувала двох кандидатів наук.

Нагороди:

1. Державна премія в області науки і техніки, 2012 р.
2. Нагрудний знак «За сумлінну працю», 2011 р.

Наукові інтереси:

  • Математичне моделювання
  • Комп’ютерне моделювання
  • Системи масового обслуговування
  • Об’єктно-орієнтоване програмування
  • Прикладна статистика

Матеріал з Вікіпедії

Перелік дисциплін:

  • Об’єктно-орієнтоване програмування
  • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
  • Планування та обробка результатів експериментів

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)
Корпус 5, кабінет 216.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.