Голего Наталія Миколаївна

Голего Наталія Миколаївна

Голего Н.Н.Посада: старший викладач

Освіта:
Київський міжнародний університет цивільної авіації, 2001р., диплом спеціаліста КВ№14296548 за спеціальністю “Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах» та здобула кваліфікацію інженера-системотехніка.

Професійний досвід:

Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації у 2001 році. Почала працювати у Національному авіаційному університеті інженером 1 категорії з 1994 року. З 2010 року працювала в Національному авіаційному університеті, провідним фахівцем кафедри комп’ютеризованих систем управління Факультету комп’ютерних систем Інституту комп’ютерних технологій, з 2015 року асистентом кафедри комп’ютеризованих систем управління Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, з 2021 року старшим викладачем кафедри комп’ютеризованих систем управління Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії.
З 2010 року участь в оргкомітеті з проведення міжнародної конференції «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» на базі університету.
Виконує обов’язки секретаря екзаменаційної комісії з проведення захисту кваліфікаційних робіт та кваліфікаційного екзамену.

Бере активну участь у роботі зі студентами. Була нагороджена грамотою за сумлінну працю і вагомий внесок у вихованні студентської молоді.

Наукові інтереси:

Веде активну наукову діяльність. Бере участь у науково-дослідних роботах кафедри та відділу математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Брала участь (дистанційно) у міжнародних наукових конференціях, що проходили в Лісабоні (Португалія), Полтаві (Україна) з отриманням міжнародного сертифікату про участь в конференції. Автор 22 наукових публікацій, серед яких статті в журналах з переліку наукових фахових видань України та міжнародних наукових видань з номерами ISO та ISBN, статті, які входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Google Scholar, Orchid, CrossRef, OUCI, OpenAIRE, ResearchGate, тези конференцій. Наукові публікації мають індекс DOI.

Перелік дисциплін:
1. Основи інформатики та обчислювальної техніки
2. Web-аналітика
3. Інженерія програмного забезпечення
4. Технології проектування комп’ютерних систем
5. Управління проєктами інформатизації

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)
Корпус: 5, кабінет: 5-211

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.