Глазок Олексій Михайлович

Глазок Олексій Михайлович

Глазок О.М.

Посада:
доцент

Науковий ступінь, вчене звання:
К.т.н., доцент

Освіта:
Московський фізико-технічний інститут. Диплом про вищу освіту ШВ 223180 вид. 30.06.1994 Магістр за спец. «Прикладна математика і інформаційні технології».
Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Англійська за фахом» СПК АЕ № 125942 вид. 31.05.2002, рег. № 1548.
Кандидат технічних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 «Системи і процеси керування», 2008, Національний авіаційний університет. Тема дисертації: «Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів». Диплом кандидата наук ДК №049787, Рішення президії ВАК від 3.XII.2008 (протокол 8-08/9)
Доцент кафедри комп`ютеризованих систем управління. Диплом доцента 12ДЦ №032643, Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня 2012, протокол № 6/02-D.

Професійний досвід:
Стаж роботи в області інформаційних технологій з 1994 року.
В даний час доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету.
У 1994 році закінчив з відзнакою Московський фізико-технічний інститут (МФТІ).
Трудовий стаж розпочав на посадах спеціаліста з комп’ютерної техніки, програміста. З 2001 року працює в Національному авіаційному університеті.
У березні 2008 року захистив кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук НАУ та був призначений на посаду доцента кафедри комп’ютеризованих систем управління.

Наукові інтереси:
Інформаційні технології, теорія автоматичного управління, чисельне моделювання руху літальних апаратів та алгоритми управління ними, задачі обчислювальної гідродинаміки.

Перелік дисциплін:

  • Програмне забезпечення інформаційних систем
  • Системне програмне забезпечення
  • Адміністрування Unix-подібних систем
  • Функціональне та логічне програмування
  • Прикладна криптологія

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)
Корпус 5, кабінет 216