АРТЕМЧУК Володимир Олександрович

АРТЕМЧУК Володимир Олександрович

Посада:
професор

Науковий ступінь, вчене звання:
д.т.н., с.н.с.

Освіта:
Житомирський державний технологічний університет, диплом магістра з відзнакою (ТМ 35109940 від 30 червня 2008 р.), спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація «Магістр з програмного забезпечення автоматизованих систем».
Кандидат технічних наук (ДК № 004179 від 29 березня 2012 р.), спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Тема дисертації: «Математичні та комп’ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря».
Старший науковий співробітник (АС № 001557 від 30 червня 2015 р.), спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
Доктор технічних наук (ДД № 012518 від 30 листопада 2021 р.), спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертації: «Наукові основи визначення екологічної ефективності прийняття управлінських рішень на прикладі охорони атмосферного повітря».

Професійний досвід:
Стаж роботи в області інформаційних технологій з 2008 року.
В даний час професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету (за сумісництвом). За основним місцем роботи – заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.
В 2008 р. закінчив навчання в Житомирському державному технологічному університеті та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». В 2011 р. закінчив аспірантуру Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (далі – Інститут), а в 2015 р. закінчив докторантуру Інституту. В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2015 р. було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за цією ж спеціальністю.
У вересні 2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».
Результати наукових досліджень Артемчука В.О. опубліковані в близько 240 наукових працях (з них 4 монографії, 10 розділів в монографіях та близько 35 статей, у виданнях, що входить до наукометричних баз Scopus та Web of Science) та отримали своє впровадження. Загальна кількість цитувань за наукометричними базами Scopus – 438 (індекс Гірша – 12), Google Scholar– 1273 (індекс Гірша – 20).
Артемчук В.О. – учасник близько 120 міжнародних науково-технічних конференцій, зокрема як запрошений спікер, виступав на The Fourth China-Ukraine Forum On Science And Technology (from 16 to 21 September 2018, Harbin Institute of Technology, China). З 8 по 13 січня 2022 року на запрошення організаторів відвідав World Youth Forum 2021 (Sharm El Sheikh – South Sinai, Egypt).
Артемчук В.О. – неодноразовий переможець конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України; брав участь в Цільовій комплексній міждисциплінарній програмі наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища, 2010-2014 рр.; отримав грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (2018 р.); приймав активну участь в науково-технічних проектах установ НАН України 2020 року, в Цільовій програмі наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 рр., у програмі ЄК Горизонт 2020 SME INSTRUMENT Phase I – OILCS «Oil catchpot system» та у Гранті НАТО SfP 985094 «Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів по спектрометричним даним» тощо.
Артемчук В.О. – голова Ради молодих вчених Інституту; член Вченої ради Інституту; голова Ради молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України; перший заступник голови Ради молодих вчених НАН України.
Є членом редакційної колегії журналів «Електронне моделювання», «Вісник Черкаського державного технологічного університету» та рецензентом журналів «Ядерна та радіаційна безпека», «Water, Air, & Soil Pollution» та ін. З 2021 р. входить до програмного та організаційного комітету International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF) та Науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців Інституту.
Член конкурсної комісії з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні (затверджено на засіданні Комісії 7 листопада 2022 року).
Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичним напрямом «7. Енергетика та енергоефективність» (Наказ МОН від 12 грудня 2022 р. № 1111 «Про затвердження списків експертів з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичними напрямами, за якими буде здійснюватися експертиза»).
З 2021 року член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук за напрямком «Комп’ютерні науки».
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.880.01 та Д 26.185.01.

Постійно підвищує свою кваліфікацію, зокрема:
•  14.01.2021 р. прослухав вебінар «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки» від Clarivate. Сертифікат (1 ак. год).
•   14.01.2021 р. прослухав вебінар «Essential Science Indicators» від Clarivate. Сертифікат (1 ак. год).
•   05.04.2021 р. прослухав вебінар «Відповідальна наукометрія» від Clarivate. Сертифікат (1 ак. год).
•   08.04.2021 р. прослухав вебінар «Презентація здобутків науковця» від Clarivate. Сертифікат (1 ак. год).
•   08.02.2022 р. прослухав онлайн-семінар з підвищення кваліфікації на тему «Комерційна таємниця. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві, в організації, установі тощо». Сертифікат (2 ак. год)
•   24.03.2022 р. прослухав вебінар «Research Smarter: Зважена оцінка видань» від Clarivate. Сертифікат (1 ак. год).
•   29.06.2022 р. прослухав вебінар «Можливості Youtube для освіти». Сертифікат (2 ак. год).
•   08.07.2022 р. закінчив курс «Базові правила інформаційної безпеки». Сертифікат (5 ак. год).
•   27.11.2022 р. успішно завершив курс підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі». Сертифікат від 05.12.2022 р. №1394 (30 годин / 1 кредит ЄКТС).

Нагороди:
1. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2017 р.).
2. Стипендія НАН України для молодих вчених (2018 р.).
3. Премія Президента України для молодих вчених (2018 р.).
4. Подяка Президії НАН України (2020 р.).
5. Відзнака НАН України для молодих вчених «Талант, натхнення праця» (2020 р.).
6. Стипендія Президента України для молодих вчених (2020 р.).
7. Подяка Київського міського голови (2021 р.).
8. Почесна грамота Кабінету міністрів України (2021 р.).
9. Відзнака «Молодий вчений року» в номінації «Науковий телеграм-канал» (2021 р.).
10. Почесна грамота НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2022 р.).

Наукові інтереси:
•  Розроблення інформаційних систем.
•  Математичне моделювання.

Перелік дисциплін:
•   Кросплатформенне програмування
•   Програмне забезпечення web-серверів

Місцезнаходження в НАУ (корпус, кабінет)
Корпус 5 кабінет 214