Викладачі кафедри

Викладачі кафедри

ЛИТВИНЕНКО Олександр Євгенійович
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор
Сторінка викладача

   oleksandr.lytvynenko@npp.nau.edu.ua


Кучеров Д.П.

КУЧЕРОВ Дмитро Павлович
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор
Сторінка викладача

   dmytro.kucherov@npp.nau.edu.ua


НЕЧИПОРУК Олена Петрівна
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, доцент
Сторінка викладача
   olena.nechyporuk@npp.nau.edu.ua


Артамонов Є.Б.

АРТАМОНОВ Євген Борисович
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук
Сторінка викладача

   yevhen.artamonov@npp.nau.edu.ua


Глазок О.М.

ГЛАЗОК Олексій Михайлович
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Сторінка викладача

   oleksii.hlazok@npp.nau.edu.ua


КРАВЧЕНКО Ольга Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук
Сторінка викладача

   olha.kravchenko@npp.nau.edu.ua


МАРЧЕНКО Надія Борисівна 
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Сторінка викладача

   nadiia.marchenko@npp.nau.edu.ua


Масловський Б.Г.

МАСЛОВСЬКИЙ Борис Георгійович
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Сторінка викладача

   borys.maslovskyi@npp.nau.edu.ua


НЕЧИПОРУК Віталій Володимирович
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Сторінка викладача

   vitalii.nechyporuk@npp.nau.edu.ua


РОСІНСЬКА Галина Павлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Сторінка викладача

   halyna.rosinska@npp.nau.edu.ua


СУПРУН Ольга Миколаївна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Сторінка викладача

   olha.suprun@npp.nau.edu.ua


Халімон Н.Ф.

ХАЛІМОН Наталія Федорівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Сторінка викладача

   nataliia.khalimon@npp.nau.edu.ua


Голего Н.Н.

ГОЛЕГО Наталія Миколаївна
Посада: старший викладач
Сторінка викладача

   nataliia.holeho@npp.nau.edu.ua


Дегтяр Ю.В.

ДЕГТЯР Юрій Віталійович
Посада: старший викладач
Сторінка викладача

   yurii.dehtiar@npp.nau.edu.ua


КАШКЕВИЧ Світлана Олександрівна
Посада: старший викладач
Сторінка викладача

   svitlana.kashkevych@npp.nau.edu.ua


СЯБРУК Ігор  Миколайович
Посада: старший викладач
Сторінка викладача

   ihor.siabruk@npp.nau.edu.uaБРАНОВИЦЬКА Ірина Василівна
Посада: асистент

   iryna.branovytska@npp.nau.edu.ua


ЯКОВЕНКО Любов Вікторівна
Посада: асистент

   liubov.yakovenko@npp.nau.edu.ua


 

Викладачі, які працюють за сумісництвом


АРТЕМЧУК Володимир Олександрович
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, с.н.с.
Сторінка викладача

   volodymyr.artemchuk@npp.nau.edu.uaВАВІЛЕНКОВА Анастасія Ігорівна
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор
Сторінка викладача

   anastasiia.vavilenkova@npp.nau.edu.ua


ЗУБОК Віталій Юрійович
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, старший дослідник
Сторінка викладача

   vitalii.zubok@npp.nau.edu.uaКОБА Олена Вікторівна
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор фізико-математичних наук, доцент
Сторінка викладача

   olena.koba@npp.nau.edu.uaТАЧИНІНА Олена Миколаївна
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Сторінка викладача

   olena.tachynina@npp.nau.edu.ua


АПЕНЬКО Наталія Вікторівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

   nataliia.apenko@npp.nau.edu.ua


ТКАЧЕНКО Валерій Гаврилович
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

   valerii.tkachenko@npp.nau.edu.ua


ХАРЛАЙ Людмила Олексіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Сторінка викладача

   kharlai.liudmyla@npp.nau.edu.ua


КАШКЕВИЧ Іван-Фарход Фуркатович
Посада: асистент

   ivan-farkhod.kashkevych@npp.nau.edu.ua


МІГЕЛЬ Сергій Валерійович
Посада: асистент

   serhii.mihel@npp.nau.edu.ua


РУСАКОВА Марина Володимирівна
Посада: асистент

   maryna.rusakova@npp.nau.edu.ua


СУПРУН Олег Олексійович
Посада: асистент

  oleh.suprun@npp.nau.edu.ua


ТУПОТА Євгеній Вікторович
Посада: асистент

   yevhenii.tupota@npp.nau.edu.ua