Історія КСУ

Історія КСУ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління (КСУ) створена в травні 2000 року шляхом злиття трьох провідних кафедр колишнього факультету інформатики:

 • кафедри теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів;
 • кафедри технічної кібернетики;
 • кафедри автоматизованих систем управління повітряним рухом.

Тому історія кафедри КСУ сягає корінням в історію цих кафедр-засновниць.

Кафедра теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів – одна з найстаріших в університеті. Вона була створена у 1957 р. під назвою «Кафедра авіаційної автоматики». Засновником і першим завідуючим кафедрою був доктор технічних наук, професор Олександр Іванович Кухтенко – видатний вчений у галузі теорії автоматичного управління, згодом академік Академії наук України.

11На початку 60-х років минулого століття сфера педагогічної та наукової діяльності кафедри суттєво розширилася. У 1965 р. кафедрі було присвоєно нове найменування: «Кафедра теорії автоматичного регулювання».
Науково-педагогічні співробітники кафедри виконували наукові роботи світового рівня. Зокрема, у 1967-1971 роках у рамках Державної програми по створенню космічного апарата для пілотованого польоту на Місяць, висадки на його поверхню людини і наступного повернення на Землю на кафедрі були проведені наукові дослідження та конструкторські розробки тренажера посадочного модуля космічного корабля. Цей модуль мав відокремитися від основного корабля на орбіті Місяця, здійснити керований космонавтами політ до поверхні природного супутника Землі з посадкою на його поверхню. Потім він мав стартувати з поверхні Місяця, досягти основного корабля та зістикуватися з ним. Ця робота під керівництвом О. І. Кухтенка була успішно виконана. Тренажер був встановлений у Центрі підготовки космонавтів і прийнятий Урядовою комісією. Космонавти почали на ньому інтенсивні тренування по відпрацюванню візуальної посадки на поверхню Місяця, старту з його поверхні і стикування з основним кораблем на орбіті Місяця.
Згодом тренажер посадочного модуля був переобладнаний і використовувався для тренування космонавтів та американських астронавтів за програмою «Союз-Аполлон». Відпрацьовувалися зближення і стиковка цих космічних кораблів для спільного польоту.

22У 1978 р. завідуючим кафедрою був обраний відомий вчений, доктор технічних наук, професор Анатолій Григорович Шевельов. Сфера наукової та педагогічної діяльності кафедри неухильно розширювалася. Відповідно до цього кафедра змінювала свою назву: у 1979 р. кафедрі було присвоєне найменування «Кафедри автоматичного регулювання і авіаційної автоматики», а у 1991 р. – «Кафедри теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів». За часи існування кафедри на ній працювали багато науково-педагогічних працівників, відомих не тільки в Україні, але й за її межами, у тому числі академік АН України, доктор технічних наук, професор О. І. Кухтенко; доктор технічних наук, професор І. І. Кринецький; кандидати технічних наук, доценти В. А. Куликов, Л. П. Ісаєв, Н. А. Кірсенко, А. А. Гураков, В. В. Казимірчак, В. М. Лєщенко та інші.

Кафедра технічної кібернетики була заснована у 1971 р. у зв’язку з необхідністю підготовки спеціалістів за новою на той час спеціальністю «Автоматизовані системи управління». Організував і очолив кафедру відомий вчений, доктор технічних наук, професор, академік Української технічної академії Олександр Андрійович Волков.
33Основним науковим напрямом діяльності кафедри було визначено моделювання, дослідження і проектування складних систем управління на основі комп’ютерних технологій, розробка методів і систем прийняття рішень.
Протягом 1971-80 рр. кафедрою та її науково-дослідними лабораторіями виконувалися фундаментальні та прикладні наукові дослідження по створенню теоретичних основ побудови АСУ цивільної авіації, АСУ вищих навчальних закладів, комп’ютеризованих систем управління підприємств цивільної авіації. У 1991-93 рр. виконувалися роботи за замовленнями Міністерства оборони України.
З 1992 р. кафедра готувала спеціалістів за сучасними спеціальностями, що пов’язані зі створенням, впровадженням та експлуатацією комп’ютеризованих систем управління організаційно-виробничою діяльністю та технологічними процесами авіаційних підприємств.
Представниками наукової школи кафедри технічної кібернетики є такі вчені, як доктор технічних наук, професор О.Є. Литвиненко; доктор технічних наук, професор  Г. С. Прокудін; професор Л. О. Жук та інші.

Кафедра автоматизованих систем управління повітряним рухом була створена у 1977 р. у зв’язку зі збільшенням потреб у підготовці спеціалістів для автоматизованих систем УПР, які широко впроваджувалися у експлуатацію. До цього часу на факультеті було здійснено декілька випусків спеціалістів за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» спеціалізації «Експлуатація автоматизованих систем УПР», активно працювала науково-дослідна лабораторія АС УПР.
Першим завідуючим кафедрою був призначений професор Володимир Іванович Ушанкін – відомий вчений та досвідчений педагог.
З 1979 р. по 1988 р. посаду завідуючого кафедрою займав кандидат технічних наук, доцент Севастян Георгійович Унгурян. У 1988 р. завідуючим кафедрою став доктор технічних наук, професор Вільгельм Степанович Дем’янчук – відомий фахівець у теорії управління повітряним рухом та експлуатації АС УПР.
З початку 90-х років минулого століття на кафедрі почалася підготовка спеціалістів за новою спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації і управління» та спеціалізаціями, пов’язаними з автоматизацією обробки та відображення інформації. З 1994 р. уперше в Україні почалася підготовка спеціалістів з технічних та програмних засобів митної служби.
Основним науковим напрямом діяльності кафедри було проведення фундаментальних та прикладних досліджень в області автоматизації обслуговування повітряного руху. Ще у 80-ті роки почалися роботи по створенню і впровадженню комплексу автоматизованих робочих місць (АРМ) для обслуговування повітряного руху. Були створені АРМ для диспетчерів УПР, чергових штурманів аеропортів, а також комплекси диспетчерських тренажерів УПР.

Нинішня кафедра комп’ютеризованих систем управління на момент свого створення здійснювала підготовку бакалаврів за освітнім напрямом «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», а також спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Системи управління і автоматики», що базувалася на цьому напряму.
Враховуючи тенденції розвитку інформаційних технологій та поточні зміни потреб ринку праці серед ІТ-фахівців, кафедра у 2003 році провела відповідну роботу та отримала ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом «Комп’ютерна інженерія» і спеціалістів за спеціальністю «Системне програмування». У 2006 році була також отримана ліцензія на підготовку магістрів за вказаною спеціальністю.
У 2004 році кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» та спеціалістів за спеціальністю «Технологія електронних мультимедійних видань». Згодом підготовка фахівців вказаного профілю була передана іншій кафедрі, що була спеціально для цього створена.
У 2018 році кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».
На даний час здійснює підготовку:

 • бакалаврів і магістрів за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» ОПП «Системне програмування»;
 • бакалаврів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» ОПП «Інформаційні системи та технології».

Кафедра викладає 72 навчальні дисципліни на Факультеті комп’ютерних наук та технологій, а також на інших факультетах НАУ для студентів денної і заочної форм навчання в стаціонарному та дистанційному режимах.
Здійснюється також підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.
Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними науковими інститутами та установами, такими як:
▪ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
▪ Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;
▪ Інститут проблем реєстрації інформації НАН України;
▪ Інститут проблем математичних машин і систем НАН України;
▪ Інститут космічних досліджень НАН України;
▪ Український мовно-інформаційний фонд НАН України.
Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.

44Р№-150x150

З вересня 2001 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Литвиненко Олександр Євгенійович.

Напрями наукової діяльності кафедри:
‣ комп’ютеризовані системи управління виробничими процесами;
‣ системи підтримки прийняття рішень;
‣ методи і алгоритми штучного інтелекту;
‣ інтелектуальні технології обробки природної мови (NLP);
‣ роботизовані комплекси;
‣ системи управління БПЛА;
‣ інформаційні технології обробки сигналів та зображень;
‣ методи нейрокриптографії.

Кафедра є організатором проведення щорічних наукових конференцій:

 • Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»;
 • Науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку системного програмування».

Перспективи розвитку кафедри:

 • Розширення сфери освітньої діяльності, зокрема:

– ліцензування підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «Магістр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» ОПП «Інформаційні системи та технології»;
– ліцензування підготовки здобувачів вищої освіти освітнього-наукового ступеню «Доктор філософії» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».

 • Удосконалення навчально-методичної бази.
 • Підвищення наукового потенціалу.
 • Подальший розвиток міжнародної співпраці.