Про участь у конференції СТРСП-2019

Про участь у конференції СТРСП-2019

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку системного програмування», яка відбудеться 26-27 листопада 2019 р. на факультеті кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету. Організатор конференції кафедра Комп’ютеризованих систем управління (завідувач проф. Литвиненко О.Є.).

Інформація про конференцію:

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, студенти всіх форм навчання, слухачі магістратури, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференції.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку наступних тематик: розробки компонентних систем, системи штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах. А також обмін досвідом застосування перелічених тематик в науці та освіті.
СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Робототехніка, програмування мікроконтролерів, системи обробки зовнішніх даних.
2. Паралельні та розподілені обчислення.
3. Мультиплатформенні програмні засоби, мобільні технології.
4. Спеціалізовані програмні засоби.
ПУБЛІКАЦІЯ
За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей.
Для включення доповіді в збірник необхідно подати не пізніше 23 листопада до організаційного комітету міжнародної науково-технічної конференції текст доповіді. Матеріали приймаються обсягом однієї сторінки тексту формату А5 в редакторі MS Word (файл в електронному вигляді на дискеті або електронною поштою (eart@ukr.net).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад: Ivanov.doc).
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези слід набирати в такому порядку:
– УДК: шрифт Times New Roman 11, вирівнювання по лівому краю;
– Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів: Times New Roman 11, вирівнювання по правому краю;
– Назва організації: шрифт Times New Roman 11, вирівнювання по правому краю;
– Назва: шрифт Times New Roman (Bold) 11, великими літерами, без переносів, центрувати;
– Текст доповіді виконується у форматі А5 (148х210 мм), ліве поле сторінки дорівнює 20 мм, а всі інші поля – 15 мм. Відступ першого рядка абзацу 1 см. Основний шрифт Times New Roman 11 з одинарним інтервалом. Вирівнювання по ширині. Використовувати режим автоматичної розстановки переносів. Формули вводити за допомогою Редактора формул MS Eqution Editor.
За науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор, але організатори залишають за собою право редагування.

ОПЛАТА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
За включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції учасники з України сплачують організаційний внесок в сумі:
– 80 грн., якщо учасник хоче отримати збірник матеріалів конференції в електронній формі (наповнення ідентичне друкованому збірнику);
– 150 грн., якщо учасник хоче отримати друкований збірник матеріалів конференції;
– кожна додаткова сторінка – 20 грн.
Для іноземних учасників організаційний внесок становить 40 USD.
Вартість додаткового примірника збірника матеріалів конференції – 80 грн.

ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
https://goo.gl/mLu3oe

Запрошення до участі: Запрошення СТРСП 2019

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Телефони:
+38 (050) 443-88-96, +38 (044) 222-76-57– Артамонов Євген Борисович
Е-mail: eart@ukr.net

Всі стендові доклади передбачають показ практичних результатів та будуть розглянуті представниками компаній-партнерів конференції.

З повагою, Артамонов Є.Б.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.