Завершилося громадське обговорення ОПП Інтелектуальні системи та технології

0
Завершилося громадське обговорення ОПП Інтелектуальні системи та технології

08 травня 2023 року відбулося засідання кафедри комп’ютеризованих систем управління за участю науково-педагогічних працівників, студентів, роботодавців та робочої групи з розробки проєкту ОПП “Інтелектуальні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”.

Під час зустрічі були обговорені наступні питання: характеристики освітньої програми (предметна область, основний фокус, орієнтація програми, особливості), програмні компетентності та результати навчання.

Окрема увага була приділена переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприятимуть формуванню та розвитку комплексу знань, вмінь та навичок необхідних для працевлаштування та подальшого навчання, їх структурній та логічній побудові.

Було розглянуто результати анкетування здобувачів, рецензії та відгуки на освітню програму.

На засіданні було ухвалено рішення про відкриття ОПП “Інтелектуальні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”  та погоджено редакцію освітньої програми СМЯ НАУ ОПП 14.03 – 01 – 2023. Протокол №8 від 08.05.2023 р.

Завідувач кафедри, гарант і члени робочої групи з розробки проєкту ОПП “Інтелектуальні системи та технології” щиро дякують учасникам зустрічі та всім хто долучився до обговорення за відгуки, рекомендації та пропозиції щодо змісту освітньої програми та запрошують до подальшої співпраці!

Залишити відгук

Name
Name*
Email
Email *
Website
Website