Результати щорічного перегляду освітньо-професійних програм

0
Результати щорічного перегляду освітньо-професійних програм

01 лютого 2023 року відбулось розширене онлайн засідання кафедри комп’ютеризованих систем управління щодо щорічного перегляду освітньо-професійних програм (ОПП) спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 126 «Інформаційні системи та технології».

Зі змістовними доповідями про результати перегляду виступили гарант ОПП «Інформаційні системи та технології» за ОС «Бакалавр» д.т.н., професор Кучеров Д.П.; гарант ОПП «Системне програмування» за ОС «Бакалавр» д.т.н, професор Литвиненко О.Є.; гарант ОПП «Системне програмування» за ОС «Магістр» д.т.н., доцент Нечипорук О.П.

Гарантами було зазначено, що в ході перегляду ОПП на їх e-mail були надіслані позитивні відгуки від зовнішніх стейкхолдерів щодо ОПП, в яких зазначено, що логічна послідовність освітніх компонент програм відображає їх специфіку, забезпечує формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей для здійснення професійної діяльності, а послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають критеріям підготовки здобувачів вищої освіти зазначених спеціальностей та покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців. Також розглянуто результати щорічних опитувань здобувачів ЗВО щодо якості реалізації освітньо-професійних програм та рекомендації випускників зазначених спеціальностей.

Свої пропозиції щодо вдосконалення програм на навчально-методичному рівні надали наші партнери: д.т.н., с.н.с. Зубок В.Ю. – старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, д.т.н., професор Додонов О.Г. – заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Сорокопуд В.І. – технічний директор ТОВ «OMEGA DEVELOPMENT».

Запрошені здобувачі ЗВО висловили підтримку освітньо-професійних програм та готовність до співпраці з новими партнерами-роботодавцями, також запропонували збільшити години на практичну підготовку з певних дисциплін.

Рішенням розширеного засідання кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету прийнято схвалити запропоновані зміни до освітньо-професійних програм на рівні навчально-методичного забезпечення.

Залишити відгук

Name
Name*
Email
Email *
Website
Website