Завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми «Системне програмування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Завершилося  громадське  обговорення  освітньо-професійної програми «Системне програмування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

09 квітня відбулося розширене засідання кафедри за участю здобувачів освітнього ступеня магістра щодо затвердження результатів обговорення проєкту ОПП «Системне програмування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», галузі знань 12 – «Інформаційні технології». (протокол №8 від 09.04.2021 р.) Зустріч проводив гарант освітньо-професійної програми Кучеров Д.П.
На засіданні кафедри було розглянуто:
– відгуки, рецензії-відгуки стейкхолдерів щодо змісту освітньої програми та освітніх компонентів;
– відгуки здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною освітньо-професійною програмою (за результатами анкетування);
– відгуки у соцмережах (офіційних сторінках кафедри).

Висловлюємо велику подяку рецензентам:
– заступнику директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ, д.т.н., професору Додонову О.Г.;
– завідувачу кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства, д.ф.-м.н., професору Огірко І.В.;
– професору кафедри КБЗІ КНУ імені Т.Шевченка д.т.н., с.н.с. Наконечному В.С;
– головному бухгалтеру ТОВ «Пежо Сітроен Україна» Андросовій О.Ф;
– ФОП Вовкотруб Валентина Петрівна, напрямок діяльності комп’ютерне програмування.

Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам за проявлений інтерес, активну участь в обговоренні програм та цінні рекомендації.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.