Діяльність

Діяльність

Напрями наукових досліджень

• Комп’ютеризовані системи управління організаційно-технологічними процесами.

• Методи прийняття рішень в інтелектуалізованих системах управління авіаційного призначення.

• Методи діагностування складних технічних об’єктів з множинними відмовами.

• Технології логіко-лінгвістичного моделювання, аналізу і синтезу електронних документів в системах штучного інтелекту.

Наукові розробки

• Автоматизована система ведення платежів за навчання (АС «Студент-контрактник», впроваджена в експлуатацію у відділі організації роботи зі студентами НАУ).

• Автоматизована система обліку споживання електро- та теплової енергії (газу) (впроваджена в експлуатацію на Державному підприємстві «Завод 410 ЦА»).

• Комп’ютеризована система поточного та підсумкового контролю знань студентів вищих навчальних закладів (прийнята до впровадження Замовником – Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України).

• Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації (впроваджені в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України).

• Методи прийняття рішень в автоматизованій системі управління інженерно-авіаційним забезпеченням польотів (впроваджені в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України).

• Комп’ютерна система порівняльного аналізу електронних текстів дипломних робіт (проектів) студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» та «Спеціаліст» (впроваджена в НАУ наказами ректора університету від 14.04.2010 р. №920/ст. та від 20.01.2011 р. №11/од).

• Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів) (впроваджені на ДП «Завод імені Малишева» та ДП «Завод №410 ЦА»).

• Програмна система представлення алгебраїчних виразів у польській, зворотній польській нотаціях та у вигляді бінарного дерева.

• Програмна система обліку навчальних і робочих навчальних планів та навчальних і робочих навчальних програм дисциплін, які викладаються в Національному авіаційному університеті (впроваджена в НАУ).

• Автоматизована система моніторингу стану теплової мережі.

• Програмна система формування штатного розпису кафедр університету (версія 1.02) (впроваджена в НАУ).

• Програмна система обліку аудиторного фонду Національного авіаційного університету (версія 1.0) (впроваджена в НАУ).

• Програмна система моніторингу використання друкуючих пристроїв.

• Програмна система «3D-карта Національного авіаційного університету» (он-лайн версія 1.00) (впроваджена в НАУ).

• Автоматизована система ведення договорів планового відділу фінансово-економічного управління НАУ (впроваджена в експлуатацію у фінансово-економічному відділі НАУ).

• Інформаційно-пошукова система для організації проведення кастингів.

• Програмна система «Телефонний довідник Національного авіаційного університету (впроваджена в НАУ).

Тематика науково-дослідних робіт

1. НДР №804–Х12 «Надання послуг щодо впровадження комп’ютерної системи порівняльного аналізу електронних текстів».

Термін виконання: 2012 р.

Обсяг фінансування: 20 тис. грн.

2. НДР № 782-ДБ12 (2012-2013 р.) «Розробка моделюючої системи польоту БПЛА у комбінованому режимі».

Термін виконання: 2012­–2013 рр.

Обсяг фінансування (у 2012 р.): 436,4 тис. грн.

3. НДР № 71/09.02.02 «Теоретичні та практичні аспекти впровадження мережевих 3D-технологій у навчальному процесі».

Термін виконання: 2012–2014 рр.

Конференції та семінари

• Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу».

• Науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку системного програмування».

Секції у загальноуніверситетських конференціях

• Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА»: секція «Комп’ютерні технології».

• Міжнародний конгрес «Авіація в ХХ сторіччі»: секція «Комп’ютерні системи».

• Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «ПОЛІТ»: секція «Комп’ютеризовані системи управління».

Звіт-про-результати-наукової-і-науково-технічної-діяльності_2012

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.