Заочна освіта

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» у галузі знань 12 «Інформаційні технології»: спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» на зочну форму навчання:

• бакалаврів – за напрямом підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія»;

• спеціалістів і магістрів – за спеціалізацією 123.2 «Системне програмування».

До навчання за ОКР «Бакалавр» на 1-й курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Зарахування проводиться за конкурсом на підставі сертифікатів УЦОЯО з дисциплін:

–        українська мова та література;

–        математика;

–        фізика або іноземна мова.

На 2-й або 3-й курси приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Термін навчання бакалаврів за заочною формою – 4,5 роки.

Кваліфікація бакалавра: бакалавр з комп’ютерної інженерії.

До навчання за ОКР «Магістр» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за напрямом підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія». Зарахування проводиться за конкурсом на підставі вступного випробування зі спеціальності та з урахуванням особистого рейтингу вступника. Вступники на навчання за ОКР «Магістр» додатково складають іспит з іноземної мови.

Термін навчання спеціалістів за заочною формою – 2 роки.

Кваліфікація спеціаліста: Програміст системний.

Основні заходи для здобувачаів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання:

з підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту;

з підготовки та проведення захисту дипломних робіт.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.