Цикл дисциплін вільного вибору студента

Цикл дисциплін вільного вибору студента

Дисципліни вільного вибору на 2021-2022 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Обрані здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавра вибіркові дисципліни:

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” 
ОПП “СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”

Фахові вибіркові дисципліни:

2 курс 3 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

2 курс 4 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

  • Програмування мобільних платформ

3 курс 5 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

3 курс 6 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

 

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” 
ОПП “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ”

Фахові вибіркові дисципліни:

2 курс 3 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

2 курс 4 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

3 курс 5 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

3 курс 6 семестр

Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

 

Не фахові вибіркові дисципліни:

 

Дисципліни вільного вибору для здобувачів 4-го курсу:

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” 
ОПП “СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”

1 курс 1 семестр
Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

1 курс 2 семестр
Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

 

Ви можете ознайомитися з порядком та особливостями обрання вибіркових дисциплін  відповідно до:
– Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті (переглянути)
– покрокової інструкції для роботи в АС ФІОТ (переглянути)

Посилання на сиcтему:
Перехід на сайт системи АС ФІОТ