Обов’язкові компоненти (126 ІСТ бак)

Обов'язкові компоненти (126 ІСТ бак)

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” 
ОПП “Інформаційні системи та технології”
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Силабуси дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та професійної підготовки (обов’язкові компоненти)