Обов’язкові компоненти (123 СП маг)

Обов'язкові компоненти (123 СП маг)

Спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” 
ОПП “Системне програмування”  
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Силабуси дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та професійної підготовки (обов’язкові компоненти)

  1. Ділова іноземна мова
  2. Філософські проблеми наукового пізнання
  3. Методологія прикладних досліджень у сфері комп’ютерної інженерії
  4. Реконфігуровані комп’ютерні системи
  5. Методи аналізу «великих даних» (big data)
  6. Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
  7. Дослідження і проектування вбудованих і мобільних систем
  8. Технологія проектування програмних систем

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.