Обов’язкові компоненти (123 СП бак)

Обов’язкові компоненти (123 СП бак)

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” 
ОПП “Системне програмування”  
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Силабуси дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та професійної підготовки (обов’язкові компоненти)

 1. Історія української державності та культури
 2. Ділова українська мова
 3. Фахова іноземна мова
 4. Філософія
 5. Фізичне виховання та самовдосконалення
 6. Вища математика
 7. Фізика
 8. Комп’ютерна логіка
 9. Програмування
 10. Дискретна математика
 11. Комп’ютерна електроніка
 12. Комп’ютерна схемотехніка
 13. Системне програмування
 14. Об’єктно-орієнтоване програмування
 15. Системне програмне забезпечення
 16. Архітектура комп’ютерів
 17. Комп’ютерні системи
 18. Комп’ютерні мережі
 19. Організація баз даних
 20. Основи економічної кібернетики
 21. Алгоритми та методи обчислень
 22. Програмні засоби захисту інформації
 23. Імітаційне моделювання
 24. Інженерія програмного забезпечення
 25. Математичне програмування
 26. Паралельне програмування
 27. Системи підтримки прийняття рішень
 28. Технології проектування комп’ютерних систем