Вибіркові компоненти (123 СП бак)

Вибіркові компоненти (123 СП бак)

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” 
ОПП “Системне програмування”  
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Для ознайомлення з порядком та особливостями обрання вибіркових дисциплін пропонуємо переглянути інформацію щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії на 2023-2024 н.р.

* – рекомендовані дисципліни

Силабуси дисциплін циклу вільного вибору студента (вибіркові компоненти)

2 курс 3 семестр
Web-програмування*
Якість та тестування програмного забезпечення*
Теорія електричних та магнітних кіл (не фахова)*
— Інтернет-технології
—  Комп’ютерна графіка
Етика ділового спілкування (не фахова)

2 курс 4 семестр
Теорія ймовірностей та математична статистика (спецкурс)*
Програмування комп’ютерних ігор*
— Web-дизайн
— Технології мультимедіа
Командна розробка програмних систем
— Метрологія, стандартизація та сертифікація

3 курс 5 семестр
— Функціональне та логічне програмування*
— Діагностика та експлуатація комп’ютерів*
— Основи ІТ права (не фахова)*
— Цифрова обробка зображень
— Системи управління безпілотних літальних апаратів
— Компетенції та навички Soft Skills (не фахова)
— Основи екологічної безпеки (не фахова)

3 курс 6 семестр
— Програмне забезпечення web-серверів*
— Планування та обробка результатів експериментів*
— Прикладна криптологія
— Адміністрування Unix-подібних систем
— Архітектура Інтернету речей (ІоТ)

4 курс 7 семестр
Системи штучного інтелекту*
Кросплатформенне програмування*
Комп’ютеризовані системи управління*
Експертні системи
Проектування багатоплатформенних систем
Програмування мобільних платформ
Охорона праці в галузі  (не фахова)
Інтернет-маркетинг (не фахова)
Методи тренінгової роботи (не фахова)

4 курс 8 семестр
Програмування ERP-систем*
Мультиагентні системи управління*
Технології хмарних обчислень
Мультиагентні робототехнічні системи
Проектування кіберспортивних систем
Дослідження операцій

 

Вибіркові дисципліни, які пропонуються випусковими кафедрами НАУ на 2023-2024 н.р.:

За освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Реалізація 2 етапу формування індивідуальної освітньої траєкторії:


Якщо бажаєте доповнити перелік вибіркових дисциплін, чекаємо на ваші пропозиції