Силабуси

Силабуси

*КОМПОНЕНТИ –  навчальні дисципліни

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”
ОПП “Системне програмування”
ОС бакалавр

Силабуси навчальних дисциплін


Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”
ОПП “Системне програмування”
ОС магістр

Силабуси навчальних дисциплін


Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології”
ОПП “Інформаційні системи та технології”

ОС бакалавр

Силабуси навчальних дисциплін


Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології”
ОПП “Інтелектуальні системи та технології”

ОС магістр

Силабуси навчальних дисциплін


Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS