Силабуси

Силабуси

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”
ОПП “Системне програмування”

Силабуси навчальних дисциплін

 


Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології”
ОПП “Інформаційні системи та технології”

Силабуси навчальних дисциплін


Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS