Практична підготовка

Практична підготовка

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів ВО денної та заочної форм навчання і проводиться на підприємствах, організаціях та установах різних форм власності, а також оснащених відповідним чином структурних підрозділах Університету.

Види практик:

 – навчальні (фахова-ознайомлювальна).

Мета навчальної практики – є ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін.

 –  виробничі (практика з тестування ПЗ, фахово-технологічна, проєктно-технологічна, науково-дослідна, переддипломна).

Мета виробничої практики – є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі навчання певного циклу теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо в установі, організації на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом  виробництва, відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи.

 

Положення про організацію та проведення практик здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету


спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”  ОПП “СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

  1. Фахово-ознайомлювальна практика
  2. Практика з тестування програмного забезпечення
  3. Фахово-технологічна практика
  4. Переддипломна практика

другий (магістерський) рівень вищої освіти:

  1. Науково-дослідна практика у сфері системного програмування
  2. Переддипломна практика

спеціальність 126  “Інформаційні системи та технології”   ОПП “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ”

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

  1. Фахово-ознайомлювальна практика (2 семестр)
  2. Практика з тестування програмного забезпечення (4 семестр)
  3. Проєктно-технологічна практика (6 семестр)
  4. Переддипломна  практика (8 семестр)

З метою підвищення ефективності і досягнення оптимальних результатів у створенні умов для забезпечення реалізації права здобувачів вищої освіти на працю, сприяння їх працевлаштуванню, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та надання інформаційних, організаційних та інших взаємних послуг на безоплатній основі підписані договори про співпрацю з наступними підприємствами:

Державне підприємство «АНТОНОВ»

ТОВ “ОМО Системс”

GlobalLogic

ТОВ “Абіс-електрон”

ТОВ “Омега Девелопмент”

ТОВ “Омега Солюшинс”

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.