Освітні програми

Освітні програми

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
123 “Комп’ютерна інженерія”
— ОПП “Системне програмування” ОС бакалавр
— ОПП “Системне програмування” ОС магістр
126 “Інформаційні системи та технології”
— ОПП “Інформаційні системи та технології” ОС бакалавр
— ОПП “Інтелектуальні системи та технології” ОС магістр

 


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма “Системне програмування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”

Сертифікат про акредитацію спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 – Інформаційні технології, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 № 1262.

Гарант освітньої програми – Литвиненко Олександр Євгенійович
e-mail:  oleksandr.lytvynenko@npp.nau.edu.ua

Рецензії та відгуки на освітню програму за посиланням

Навчальні та робочі плани:

НБ – 4 – 123 – 2 / 21
РБ – 4 – 123 – 2 / 22
НБ – 4 – 123 -2 / 21 стн
РБ – 4 – 123 – 2 / 22 стн
НБ – 4 – 123 – 2з / 21 (заочна)
РБ – 4 – 123 – 2з / 21 (заочна)
РБ – 4 – 123 – 2з / 22 (заочна)


Освітньо-професійна програма “Системне програмування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”

Сертифікат про акредитацію спеціальності за другим (магістерським) рівнем

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 12  Інформаційні технології, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 330.

Гарант освітньої програми – Нечипорук Олена Петрівна
e-mail: olena.nechyporuk@npp.nau.edu.ua

Рецензії та відгуки на освітню програму за посиланням

Навчальні та робочі плани:

НМ – 4 – 123 – 2 / 21
РМ – 4 – 123 – 2 / 22
НМ-4-123-2 з/21 (заочна)
РМ-4-123-2 з/21 (заочна)


Освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 − Інформаційні технології, спеціальність 126 − Інформаційні системи та технології. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1380.

Сертифікат про акредитацію спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем

Гарант освітньої програми – Супрун Ольга Миколаївна
e-mail: olha.suprun@npp.nau.edu.ua

Рецензії та відгуки на освітню програму (переглянути)

Навчальні та робочі плани:

НБ – 4 – 126 / 21
РБ – 4 – 126 / 22


Освітньо-професійна програма “Інтелектуальні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 12 − Інформаційні технології, спеціальність 126 − Інформаційні системи та технології. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2021 р. № 1497.

Гарант освітньої програми – Кучеров Дмитро Павлович
e-mail: dmytro.kucherov@npp.nau.edu.ua

Рецензії та відгуки на освітню програму (переглянути)

Навчальні та робочі плани:

НМ -4 – 126 / 23
РМ – 4 – 126 / 23


Щорічний перегляд освітніх програм

  • 2023 рік

Обговорення освітніх програм
Результати перегляду освітніх програм
Опитування здобувачів за ОПП Системне програмування
Опитування здобувачів за ОПП Інформаційні системи та технології

  • 2022 рік

Перегляд ОПП Системне програмування ОС Бакалавр
Перегляд ОПП Системне програмування ОС Магістр
Перегляд ОПП Інформаційні системи та технології ОС Бакалавр

Опитування здобувачів за ОПП Інформаційні системи та технології

  • 2021 рік

Обговорення освітніх програм
Продовжено обговорення ОПП Системне програмування ОС Магістр 2021

Результати обговорення:

Результати опитування:

ОПП Системне програмування ОС Бакалавр
ОПП Системне програмування ОС Магістр
ОПП Інформаційні системи та технології ОС Бакалавр:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.