Освітні програми

Освітні програми

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
—  123 “Комп’ютерна інженерія” ОПП “Системне програмування”
—  126 “Інформаційні системи та технології” ОПП “Інформаційні системи та технології”

Ліцензований обсяг 2021-2022 н.р.


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма “Системне програмування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”

Сертифікат про акредитацію спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 – Інформаційні технології, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 № 1262.

Гарант освітньої програми – Литвиненко Олександр Євгенійович
e-mail:  oleksandr.lytvynenko@npp.nau.edu.ua

НБ – 4 – 123 – 2 / 21
РБ-4-123-2/21
НБ – 4 – 123 -2/ 21стн
РБ-4-123/16
НБ–4–123–2 з/21 (заочна)
РБ–4–123–2 з/21(заочна)


Освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 − Інформаційні технології, спеціальність 126 − Інформаційні системи та технології. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1380.

Акредитація освітньої програми 2021-2022 н.р.

Гарант освітньої програми – Кучеров Дмитро Павлович
e-mail: dmytro.kucherov@npp.nau.edu.ua

НБ-4-126/21
РБ-4-126/21
НБ-2-4-126/18
РБ-2-4-126/18


Освітньо-професійна програма “Системне програмування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”

Сертифікат про акредитацію спеціальності за другим (магістерським) рівнем

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 12  Інформаційні технології, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 330.

Гарант освітньої програми – Семко Віктор Володимирович
e-mail: viktor.semko@npp.nau.edu.ua

НМ-4-123-2/21
РМ-4-123-2/21
НМ-4-123-2 з/21 (заочна)
РМ-4-123-2 з/21 (заочна)


Громадське обговорення освітніх програм

Обговорення проєктів освітніх програм 2021
ПЕРЕГЛЯНУТИ сторінку

Продовжено обговорення проєкту ОПП Системне програмування ОС Магістр 2021
ПЕРЕГЛЯНУТИ сторінку

Переглянути результати опитування 2021
ОПП Системне програмування ОС Бакалавр
ОПП Інформаційні системи та технології ОС Бакалавр
ОПП Системне програмування ОС Магістр

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.