Освітні програми

Освітні програми

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
—  123 “Комп’ютерна інженерія” ОПП “Системне програмування”
—  126 “Інформаційні системи та технології” ОПП “Інформаційні системи та технології”

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма “Системне програмування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”

Гарант освітньої програми – Литвиненко Олександр Євгенійович, д.т.н., проф.,
e-mail:  oleksandr.lytvynenko@npp.nau.edu.ua

Освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”

Гарант освітньої програми – Вавіленкова Анастасія Ігорівна, д.т.н., доцент,
e-mail: nadiiamar4@gmail.com

Освітньо-професійна програма “Системне програмування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”

Гарант освітньої програми – Кучеров Дмитро Павлович, д.т.н., с.н.с.,
e-mail: dmytro.kucherov@npp.nau.edu.ua

 

Громадське обговорення освітніх програм

Кафедра  комп’ютеризованих  систем  управління  ФККПІ НАУ  запрошує  вас  долучитися до щорічного перегляду освітньо-професійних програм (ОПП), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Обговорення проєктів освітніх програм 2021
ПЕРЕГЛЯНУТИ сторінку

Продовжено обговорення проєкту ОПП Системне програмування ОС Магістр 2021
ПЕРЕГЛЯНУТИ сторінку

Переглянути результати опитування 2021
ОПП Системне програмування ОС Бакалавр
ОПП Інформаційні системи та технології ОС Бакалавр
ОПП Системне програмування ОС Магістр

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.