Магістри

Спеціальності підготовки

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює здійснює підготовку фахівців рівня магістрів:

123 «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізація 123.2 “Системне програмування”)

0501 Інформаційні технології

Магістр за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізація 123.2 “Системне програмування”) (термін навчання – 1,5 роки).

Зарахування проводиться за конкурсом серед бакалаврів відповідного напряму. Вступне випробування складається з іспиту за спеціальністю та додатково проводиться іспит з іноземної мови.

Кваліфікація магістра:    Науковий співробітник (програмування)

Програміст системний

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Термін навчання:

за денною формою:

магістр – 1,5 роки.

Основні заходи для здобувачаів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання:

з підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту;

з підготовки та проведення захисту дипломних робіт.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.