Магістр

Магістр

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” освітньо-професійною програмою “Системне програмування”

Освітня кваліфікація: магістр з комп’ютерної інженерії
Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.
Нормативний термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Основні заходи для здобувачів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання:
з підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту;
з підготовки та проведення захисту дипломних робіт.

 

Організація навчального процесу

Розклад  дзвінків

Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про атестацію випускників Національного авіаційного університету освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра

 

Інформація для студентів про відділи, служби, центри НАУ

Деканат ФККПІ 
корп. 5 каб. 206    тел. +38(044)406-70-08
Методист деканату: Ташлай Оксана Миколаївна  (денна форма навчання)
корп. 6 каб. 105     тел. +38(044)406-73-88

Відділ розрахунків по стипендіях (бухгалтерія)
корп. 1 каб. 243   тел. +38(044)406-78-81
Відділ організації роботи зі студентами (ВОРС) (контрактне навчання)
корп. 8 каб. 001, 001а тел. +38(044)406-75-53, 406-76-44
Військово-мобілізаційний підрозділ НАУ
корп. 1 каб. 324   тел. +38(044)408-29-39  406-74-08

Паспортний стіл 
Кафедра військової підготовки 
Авіаційний медичний центр
Науково-технічна бібліотека
Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів НАУ ( ППОСА НАУ)
Корисні поради студентам 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.