Магістрам

Магістрам

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” освітньо-професійною програмою “Системне програмування”

Освітня кваліфікація: магістр з комп’ютерної інженерії
Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.
Нормативний термін навчання – 1 рік 4 місяці.


Організація навчального процесу

Розклад  дзвінків

Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про організацію та проведення практик здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти Національного авіаційного університету

Порядок надання дозволу на вільне відвідування занять

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про атестацію випускників Національного авіаційного університету освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра

Організація освітнього процесу в умовах дії карантинних обмежень з використанням елементів дистанційного навчання

Правила призначення і виплати стипендій здобувачам освіти у НАУ

Академічна доброчестність

Положення про диплом з відзнакою

Положення про конкурс студентських наукових робіт

Положення про порядок переведення (поновлення) студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей, на навчання до НАУ

Зразки документів про вищу освіту НАУ


Інформація для студентів про відділи, служби, центри НАУ

Методист деканату: Ташлай Оксана Миколаївна  (денна форма навчання)
корп. 6 каб. 105     тел. +38(044)406-73-88

Відділ розрахунків по стипендіях (бухгалтерія)
корп. 1 каб. 243   тел. +38(044)406-78-81
Відділ організації роботи зі студентами (ВОРС) (контрактне навчання)
корп. 8 каб. 001, 001а тел. +38(044)406-75-53, 406-76-44
Військово-мобілізаційний підрозділ НАУ
корп. 1 каб. 324   тел. +38(044)408-29-39  406-74-08

Паспортний стіл 
Кафедра військової підготовки 
Авіаційний медичний центр
Офіційний сайт бібліотеки НАУ
Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів НАУ ( ППОСА НАУ)
Корисні поради студентам 

Скринька довіри

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.