Атестація здобувачів

Атестація здобувачів

Підготовка фахівців за освітнім ступенем бакалавра завершується переддипломною практикою і захистом бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Підготовка фахівців за освітнім ступенем магістра завершується переддипломною практикою, кваліфікаційним екзаменом, захистом магістерської кваліфікаційної роботи.
Захист бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт випускників відбувається перед державною екзаменаційною комісією.

Відповідно до діючих Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату в НАУ та Порядку перевірки академічних та наукових текстів на плагіат є обов’язковою перевірка рукописів дипломних (кваліфікаційних) робіт здобувачів вищої освіти всіх форм навчання.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНІ РОБОТИ (ПРОЕКТИ)  ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Положення про атестацію випускників НАУ освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра
Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату в НАУ
Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат
Організація та проведення атестації в умовах дії карантинних обмежень з використанням елементів дистанційного навчання


 

Перелік рекомендованих тем кваліфікаційних робіт

 

Вимоги до оформлення бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт – ДСТУ 3008­95 (структура і правила оформлення)

Розклад роботи кафедри КСУ з організації виконання та захисту кваліфікаційних робіт
–   БАКАЛАВР денна форма навчання (переглянути)
–   МАГІСТР денна, заочна форми навчання (переглянути)


Роботи здобувачів в Репозитарії НАУ

 

Усі зразки документів, методичні та інструктивні матеріали надаються відповідальним секретарем.