Бакалаврам

Бакалаврам

План навчального процесу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями:
123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-професійна програма «Системне програмування»

126 «Інформаційні системи та технології» освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології»


Організація навчального процесу

Розклад навчальних занять

Розклад  дзвінків

Графіки: навчального процесу, відкритих лекцій, консультацій

Офіційний сайт бібліотеки НАУ

Репозитарій НАУ

Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті

Організація освітнього процесу в умовах дії карантинних обмежень з використанням елементів дистанційного навчання

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти Національного авіаційного університету

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Національному авіаційному університеті

Положення про організацію та проведення практик здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті

Порядок надання дозволу на вільне відвідування занять

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про атестацію випускників Національного авіаційного університету освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра

Правила призначення і виплати стипендій здобувачам освіти у НАУ

Академічна доброчестність

Положення про конкурс студентських наукових робіт

Положення про порядок переведення (поновлення) студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей, на навчання до НАУ

Тимчасове положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів

Положення про наукові школи НАУ

Положення про академічну мобільність

Положення про Диплом з відзнакою

Зразки документів про вищу освіту НАУ


Інформація для студентів про відділи, служби, центри НАУ

Методист деканату: Ташлай Оксана Миколаївна  (денна форма навчання)
корп. 6 каб. 105     тел. +38(044)406-73-88

Відділ розрахунків по стипендіях (бухгалтерія)
корп. 1 каб. 243   тел. +38(044)406-78-81
Відділ організації роботи зі студентами (ВОРС) (контрактне навчання)
корп. 8 каб. 001, 001а тел. +38(044)406-75-53, 406-76-44
Військово-мобілізаційний підрозділ НАУ
корп. 1 каб. 324   тел. +38(044)408-29-39  406-74-08

Паспортний стіл 
Кафедра військової підготовки 
Авіаційний медичний центр
Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів НАУ ( ППОСА НАУ)
Корисні поради студентам 
Скринька довіри

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.