Бакалавр

Бакалавр

ОКР “Бакалавр”

Кафедра здійснює підготовку фахівців рівнів ОC “Бакалавр” за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» (термін навчання – 3 роки та 10 місяців) та 126 «Інформаційні системи та технології» (термін навчання – 3 роки та 10 місяців) ‑ приймаються особи з повною загальною середньою освітою; на 2-3 курс приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

На перший курс зарахування проводиться за конкурсом — сертифікат УЦОЯО з таких дисциплін: 1) українська мова та література; 2) математика; 3) іноземна мова або фізика.

ОC “Бакалавр” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація бакалавра: бакалавр з комп’ютерної інженерії

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку у галузі комп’ютерних систем та мереж, системного та прикладного програмного забезпечення, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру на основі новітніх наукових досягнень та сучасних технологічних рішень.

 

Профільними дисциплінами цієї спеціальності є:

 • програмування;
 • системне програмування;
 • системне програмне забезпечення;
 • технології проектування комп’ютерних систем;
 • комп’ютерні системи;
 • комп’ютерні мережі;
 • організація баз даних;
 • захист інформації в комп’ютерних системах;
 • об’єктно-орієнтоване програмування;
 • функціональне та логічне програмування;
 • Internet-технології;
 • програмування комп’ютерних мереж;
 • якість програмного забезпечення та тестування.

ОC “Бакалавр” за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»

Кваліфікація бакалавра: бакалавр з інформаційних систем та технологій

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку у галузі інформаційні системи та технології, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру, які пов’язані з проектуванням, реалізацією та впровадження інформаційних систем. Основну увагу приділяємо автоматизації бізнес-процесів підприємств, системам типу Інтернет речей (IoT), системам з використанням хмарних обчислень та роботою з Великими даними (Big Data).

 

Профільними дисциплінами цієї спеціальності є:

 • програмування;
 • основи програмування;
 • арифметичні та логічні основи комп’ютерів;
 • системне програмне забезпечення;
 • технології проектування інформаційних систем;
 • організація баз даних;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • об’єктно-орієнтоване програмування;
 • технології інтелектуального аналізу даних;
 • методи оптимізації рішень;
 • системи штучного інтелекту;
 • аналіз якості програмного забезпечення.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.