Спеціаліст

Спеціаліст

Напрям підготовки

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює здійснює підготовку фахівців рівня спеціаліст:

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

0501 Інформатика і обчислювальна техніка

Спеціаліст за спеціальністю 7.05010202 «Системне програмування» (термін навчання – 1 рік).

Зарахування проводиться за конкурсом серед бакалаврів відповідного напряму. Вступне випробування складається з іспиту за спеціальністю.

Кваліфікація спеціаліста: 2132.2 Програміст системний

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Термін навчання:

за денною формою:

спеціаліст – 1 рік.

за заочною формою:

спеціаліст – 2 роки.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.