Магістри

Магістри

Напрями підготовки

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців рівня магістрів:

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

0501 Інформатика і обчислювальна техніка

Магістр за спеціальністю 8.05010202 «Системне програмування» (термін навчання – 1 рік).

Зарахування проводиться за конкурсом серед бакалаврів відповідного напряму. Вступне випробування складається з іспиту за спеціальністю та додатково проводиться іспит з іноземної мови.

Кваліфікація спеціаліста: 2132.2 Програміст системний

Кваліфікація магістра:     2132.1 Науковий співробітник (програмування)

2132.2 Програміст системний

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Термін навчання:

за денною формою:

магістр – 1 рік.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.