IТLA-2017

IТLA-2017

архивITLA17

Welcome to 10th International Scientific-Technical Conference on Intellectual Technologies of Linguistic Analysis  (ITLA) – 2017

Main topics of the Conference “Intellectual Technologies of Linguistic Analysis” (ITLA) will be devoted to new directions of the theory and development of the methodology of intellectual linguistic systems, theory and technology of comparative analysis of electronic texts and methods of modeling systems. The Conference is expected to be attended by IT Entrepreneurs, the representatives of leading Ukrainian universities and research institutes. The Conference intends to bring together Ukrainian’s top business and trade associations, the development institutes, expert and professional communities, becoming a platform for discussion the recent global IT trends. The program of the conference includes speeches of invited lecturers and representatives of sponsoring companies, presentation of plenary reports on sections and holding roundtables. On the last day the best reports are selected and the results of the conference are summed up.

Dear students, postgraduates, young research fellows! It is our great honor to invite you to participate in the 10th International Scientific-Technical Conference ITLA which will give an opportunity to report on last scholarly endeavors, examine your colleagues’ research projects. This year’s Conference is being held from 24-25 October in Kyiv, Ukraine. The National Aviation University which is host the Conference being one of the leading educational institutions in the Ukraine.

The conference objectives

 The Conference agenda will work as a competence platform, providing facilities for efficient communication to boost the IT science and engineering knowledge of young scientists and help them in their professional development. Young scientists will be given a unique chance not only to improve their presentation skills and public speaking abilities but to gain an experience of independent scholar publication.

New alliances between young scientists are to be built, and existing partnerships are to be strengthened at the Conference platform.

Запрошуємо на 10-у міжнародну науково-технічну конференцію “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу”

(ITLA) – 2017

Основні теми конференції “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу” (ITLA) будуть присвячені новим напрямкам теорії та розвитку методології інтелектуальних лінгвістичних систем, теорії та технології порівняльного аналізу електронних текстів та методів моделювання систем. Очікується, що у конференції візьмуть участь підприємці в галузі ІТ – технологій, представники провідних українських університетів та науково-дослідних інститутів. Конференція має на меті об’єднати провідні українські бізнес та торгові асоціації, інститути розвитку, експертні та професійні спільноти, ставши платформою для обговорення останніх глобальних тенденцій в галузі ІТ. Програма конференції включає виступи запрошених викладачів та представників спонсорських компаній, презентацію пленарних доповідей за розділами та проведення круглих столів. В останній день обрані найкращі звіти та підсумовуються результати конференції.

Шановні студенти, аспіранти, молоді дослідники! Наша велика честь запросити Вас взяти участь у 10-й Міжнародній науково-технічній конференції ITЛA, яка дасть можливість звітувати про останні наукові зусилля, вивчити дослідницькі проекти ваших колег. Цьогорічна конференція проходить з 24 по 25 жовтня в Києві, в Україні. Національний авіаційний університет, який приймає конференцію, є одним з провідних навчальних закладів України.

Цель конференции

 Обеспечить возможность эффективного научного общения, повысить знания в области информационных технологий и инженерных знаний молодых ученых и помочь им в их профессиональном развитии. Молодым ученым будет предоставлена уникальная возможность не только улучшить свои навыки презентации и способности публичных выступлений, но и получить опыт самостоятельной публикации ученых. Предполагается, что в процессе обсуждения будут созданы новые творческие союзы между учеными, и на платформе Конференции укрепятся существующие партнерские отношения.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Забезпечити можливість ефективного наукового спілкування, підвищити знання в галузі інформаційних технологій і інженерних знань  молодих вчених та допомогти їм у засвоєнні методів, алгоритмів та комп’ютерних технологій лінгвістичного аналізу, принципів побудови інтелектуальних мовно-інформаційних та пошукових систем, обміну досвідом їх застосування в науці та освіті. Побудувати нові взаємовідносини між молодими вченими, а існуючі партнерські відносини повинні бути зміцнені на платформі Конференції.

Чекаємо зустрічі з Вами у Києві,

Оргкомітет конференції

Важливі дати

15 вересня 2017 р. закінчення прийому робіт

20 вересня 2017 р. закінчення рецензування робіт

25 вересня 2017 р. закінчення реєстрації

24-25 жовтня 2017 р. проведення конференції

ОРГАНІЗАТОРИ

нау

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СПОНСОР

мон_у

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.