(Русский) Специальности

Спеціальності підготовки

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) і є випусковою за напрямом:

123«Комп’ютерна інженерія»

12 Інформаційні технології

 Бакалавр за спеціальністю 123  «Комп’ютерна інженерія» (термін навчання – 4 роки) ‑ приймаються особи з повною загальною середньою освітою; на 2-3 курс приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Зарахування проводиться за конкурсом — сертифікат УЦОЯО з таких дисциплін: 1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова.

Кваліфікація бакалавра: бакалавр з комп’ютерної інженерії

Спеціаліст та магістр за спеціальністю 7/8.05010202 «Системне програмування» (термін навчання – 1,5 роки).

Зарахування проводиться за конкурсом серед бакалаврів відповідного напряму. Вступне випробування складається з іспиту за спеціальністю (для магістрів додатково проводиться іспит з іноземної мови).

Кваліфікація спеціаліста: Програміст системний

Кваліфікація магістра:    Науковий співробітник (програмування)

Програміст системний

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Термін навчання:

за денною формою:

бакалавр – 4 роки,

спеціаліст – 1 рік,

магістр – 1 рік;

за заочною формою:

бакалавр – 4,5 роки,

спеціаліст – 2 роки.

Друга вища освіта

за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” (спеціалізація «Системне програмування») (термін навчання – 2 роки).

Зарахування проводиться за конкурсом серед студентів 4-5 курсів, бакалаврів будь-яких напрямів, осіб з закінченою вищою освітою. Вступне випробування проходить у режимі співбесіди в 8-007.

Кваліфікація спеціаліста: Програміст системний

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Термін навчання:

2 роки.