Не отображать

Вища математика Денисюк В.П, Частина 3

Вища математика Денисюк В.П, Частина 3

Ряди. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли.Частина 3. Ряди. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Функції комплексної змінної. Операційне числення. Чисельні методи. Київ. Видавництво Національного авіаційного університету. «НАУ-друк», 2009 – 444 стр. У посібнику запропоновано модульну технологію вивчення вищої математики. Викладено основні розділи курсу вищої математики.Навчальний матеріал поділений на логічно завершені розділи — модулі, які складаються з тем […]