Вища математика Денисюк В.П, Частина 3

Вища математика Денисюк В.П, Частина 3

Ряди. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли.Частина 3. Ряди. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Функції комплексної змінної. Операційне числення. Чисельні методи.

Київ. Видавництво Національного авіаційного університету. «НАУ-друк», 2009 – 444 стр.

У посібнику запропоновано модульну технологію вивчення вищої математики. 
Викладено основні розділи курсу вищої математики.
Навчальний матеріал поділений на логічно завершені розділи — модулі, які складаються з тем (мікромодулів). Кожна тема містить стислі теоретичні відомості, практичну частину, у якій наведено приклади розв’язання типових вправ, завдання для аудиторної та самостійної роботи з відповідями, а також індивідуальні тестові завдання.

Скачать Денисюк В.П
3.4 MiB
Details

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.