Аспіранти, докторанти

Інформація щодо вступу та навчання в аспірантурі та докторантурі

Відділ докторантури та аспірантури проводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях з метою отримання ступеня доктора філософії (PhD) і доктора наук відповідно. Термін навчання в аспірантурі згідно чинного в Україні законодавства для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) – до 4-х років, для здобуття наукового ступеня доктора наук – до 2-х років. Підготовка кандидатів та докторів наук здійснюється за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”

Форми навчання: денна, вечірня, заочна.

Відділ аспірантури та докторантури НАУ

Кабінет: 1-225
Тел.: 497-72-13,  406-74-84


СПИСОК аспірантів кафедри 

Науковий керівник: д.т.н., професор Кучеров Д.П.
Аспірант: Мирошниченко І.В.
Тема роботи: «Модель нейромережевого управління групою БПЛА».
Форма навчання: вечірня

Аспірант: Пошивайло О.М.
Тема роботи: «Моделювання колективного управління БПЛА в завданнях моніторингу земної поверхні за допомогою еволюційних алгоритмів».
Форма навчання: заочна

 

Науковий керівник: д.т.н., доцент Нечипорук О.П.
Аспірант: Юдіна Л.Г.
Тема роботи: «Інформаційна технологія та портальні рішення упорядкування геоінформаційних ресурсів».
Форма навчання: вечірня

 

Науковий керівник: к.т.н. Артамонов Є.Б.
Аспірант: Крант Д.В.
Тема роботи: «Методи використання шин передачі даних в автоматизованих системах транспортних засобів».
Форма навчання: денна