Аспіранти, докторанти

Інформація щодо вступу та навчання в аспірантурі та докторантурі

Відділ докторантури та аспірантури проводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях з метою отримання ступеня доктора філософії (PhD) і доктора наук відповідно. Термін навчання в аспірантурі згідно чинного в Україні законодавства для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) – до 4-х років, для здобуття наукового ступеня доктора наук – до 2-х років. Підготовка кандидатів та докторів наук здійснюється за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”

Форми навчання: денна, вечірня, заочна.

Відділ аспірантури та докторантури НАУ

Кабінет: 1-225
Тел.: 497-72-13,  406-74-84

*******

ДО УВАГИ здобувачів наукових ступенів!

1 липня 2021 року втрачає чинність Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.
Термін дії спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук завершується 15 травня 2021 року (Наказ МОН України від 22 липня 2020 року №946).
Повідомлення спеціалізованих вчених рад про прийняття дисертацій до захисту та призначення офіційних опонентів будуть прийматися МОН України до 10 березня 2021 року (Лист МОН України від 20 січня 2021 року №1/11-328).

СПИСОК АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ

кафедри комп’ютеризованих систем управління

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові аспіранта/докторанта

Форма навчання

Дата вступу – дата закінчення

Науковий керівник/консультант

Рік навчання