Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри

Дані щодо річного звіту з наукової діяльності:

за 2022 р.

за 2021 р.

за 2020 р.

за 2019 р.


Науково-дослідні роботи:


НАУКА і ПРАКТИКА

ВІЗИТ-ЛЕКЦІЇ

ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

НАУКОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

СВІДОЦТВА про реєстрацію авторського права на твір

СЕРТИФІКАТИ здобувачів