Сучасні тенденції розвитку СП

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку наступних тематик: розробки компонентних систем, системи штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах. А також обмін досвідом застосування перелічених тематик в науці та освіті.

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Робототехніка, програмування мікроконтролерів, системи обробки зовнішніх даних.
2. Паралельні і розподілені обчислення.
3. Мультиплатформенні програмні засоби, мобільні технології.
4. Спеціалізовані програмні засоби.

ПУБЛІКАЦІЯ
За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей.
Для включення доповіді в збірник необхідно подати не пізніше 22 листопада до організаційного комітету міжнародної науково-технічної конференції текст доповіді. Матеріали приймаються обсягом однієї сторінки тексту формату А5 в редакторі MS Word (файл в електронному вигляді електронною поштою (eart@ukr.net).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад: Ivanov.doc).

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочими мовами конференції є українська та англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези слід набирати в такому порядку:
– УДК: шрифт Times New Roman 11, вирівнювання по лівому краю;
– Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів: Times New Roman 11, вирівнювання по правому краю;
– Назва організації: шрифт Times New Roman 11, вирівнювання по правому краю;
– Назва: шрифт Times New Roman (Bold) 11, великими літерами, без переносів, центрувати;
– Текст доповіді виконується у форматі А5 (148х210 мм), ліве поле сторінки дорівнює 20 мм, а всі інші поля – 15 мм. Відступ першого рядка абзацу 1 см. Основний шрифт Times New Roman 11 з одинарним інтервалом. Вирівнювання по ширині. Використовувати режим автоматичної розстановки переносів. Формули вводити за допомогою Редактора формул MS Eqution Editor.
За науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор, але організатори залишають за собою право редагування.

ЗАЯВКА
на участь у міжнародній науково-технічній конференції “Сучасні тенденції розвитку системного програмування” проводиться на Google-формі: Форма реєстрації

ОПЛАТА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
За включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції учасники з України сплачують організаційний внесок в сумі:
– 80 грн., якщо учасник хоче отримати збірник матеріалів конференції в електронній формі (наповнення ідентичне друкованому збірнику);
– 150 грн., якщо учасник хоче отримати друкований збірник матеріалів конференції;
– кожна додаткова сторінка – 20 грн.
Для іноземних учасників організаційний внесок становить 40 USD.
Вартість додаткового примірника збірника матеріалів конференції – 80 грн
У вартість входять: організаційні витрати на проведення конференції та видання збірника наукових статей та інших матеріалів конференції. В оплату не входить мешкання в готелі.
Вказані внески необхідно перерахувати до початку конференції на карту ПриватБанку 4149 6293 4403 0234 (Артамонов Євген Борисович).
Обов’язково вказати призначення платежу: Прізвище одного з авторів, за участь у міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні тенденції розвитку системного програмування».

Також є можливість оплати в день проведення конференції за умови домовленості з організаторами.
Обов’язково вказати призначення платежу: Прізвище, за участь у міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні тенденції розвитку системного програмування».

Група в Telegram для вирішення організаційних питань: посилання на групу , запрошення для приєднання до групи.
Матеріали, що надіслані без заповненої заявки і підтвердження оплати (у вказаний термін), розглядаються за попередньою згодою з організаторами.
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2022
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2021
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2019
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2020
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2019
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2018
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2017
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2016
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТРСП-2015

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.