Program Committee (Програмний комітет)

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Вавіленкова А.І., в.о. завідувача кафедри кібербезпеки Навчально-наукового інституту Інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій (ННІ ІБ СК) Національної академії СБ України, д.т.н., доцент (Україна, Київ)

Глибовець М.М., професор кафедри інформатики Національного університету «Києво-Могилянської академії», д.ф.-мат.н., професор (Україна, Київ)

Додонов О.Г., заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, д.т.н., професор (Україна, Київ)

Коба О.В., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, д.ф.-м.н., доцент (Україна, Київ)

Корж Р.О., проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор (Україна, Львів)

Кузнєцов М.Ю., завідувач відділу математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,  чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор (Україна, Київ)

Ланде Д.В., завідувач кафедри кібербезпеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», д.т.н., професор (Україна, Київ)

Maksim Iavich, PhD, Professor Caucasus University, Tbilisi, Georgia;

Marek Aleksander, DSc, Professor State Higher Vocational School in Nowy Sacz, Poland

Jugoslav Ackoski, PhD, Associate Professor Military Academy “General Mihailo Apostolski”, Skopje, North Macedonia;

Rat Berdibayev, PhD, Associate Professor Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, Almaty Kazakhstan;

Jamil S. Al-Azzeh, PhD, Associate Professor Al-Balqa Applied University, Jordan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.