Program Committee (Програмний комітет)

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Палагін О.В., заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, академік НАН України, д.т.н., професор (Україна, Київ)

Широков В.А., директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України, д.т.н., с.н.с. (Україна, Київ)

Морозов А.О., директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, академік НАН України, д.т.н., професор (Україна, Київ)

Додонов О.Г., заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, д.т.н., професор (Україна, Київ)

Глибовець М.М., професор кафедри інформатики Національного університету «Києво-Могилянської академії», д.ф.-мат.н., професор (Україна, Київ)

Ланде Д.В., завідуючий відділом Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, д.т.н., професор(Україна, Київ)

Кузнєцов М.Ю., завідувач відділу математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України,  чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор (Україна, Київ)

Яценко В.О., завідувач відділом Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, д.т.н., професор, (Україна, Київ)

Zhengbing Hu, PhD, Professor Central China Normal University, Wuhan, China;

Maksim Iavich, PhD, Professor Caucasus University, Tbilisi, Georgia;

Marek Aleksander, DSc, Professor State Higher Vocational School in Nowy Sacz, Poland

Jugoslav Ackoski, PhD, Associate Professor  Military Academy “General Mihailo Apostolski”, Skopje, North Macedonia;

Rat Berdibayev, PhD, Associate Professor Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, Almaty Kazakhstan;

Jamil S. Al-Azzeh, PhD, Associate Professor Al-Balqa Applied University, Jordan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.