Report (Звіт)

Х Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» (ІТЛА-2017)

24-25 жовтня 2017 р. в Навчально-науковому інституті Комп’ютерних інформаційних технологій (ННІКІТ) відбулася Х Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу», присвячена актуальним проблемам комп’ютерної лінгвістики та штучного інтелекту.

На пленарному засіданні, яке пройшло під головуванням завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління д.т.н., проф. О.Є.Литвиненка, були заслухані доповіді:

«Інформаційна комп’ютерна технологія для моделювання та керування білінійними системами» – доповідач Яценко В.О., д.т.н., Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ.

Доповідь «Разработка алгоритма сегментации слов для систем мониторинга национальных интернет-ресурсов» – доповідачі Ландэ Д.В., д.т.н., Березин Б.А., Институт проблем регистрации информации НАН Украины, Павленко О.Ю., Открытый международный университет развития человека «Украина».

Доповідь «Адаптивні навчальні ресурси при використанні сценарного піходу в системах електронного навчання» – доповідач Артамонов Є.Б., к.т.н., Національний авіаційний університет.

Доповідь «Засоби керування паралельними обчисленнями» – доповідачі Кучеров Д.П., д.т.н., Моргун К.О., Національний авіаційний університет.

В роботі секцій конференції «Теорія та методологія інтелектуальних мовно-інформаційних систем», «Комп’ютерна технологія порівняльного аналізу електронних текстів», «Теорія та технологія інформаційного пошуку», «Методи системного моделювання» взяли участь більше ста науковців, викладачів та студентів НАУ, інших навчальних закладів та наукових установ.

Доповідь «Метод ранжування науковців» – доповідачі Ланде Д.В., д.т.н., Балагура І.В, к.т.н., Інститут проблем реєстрації інформації НАН, Гармаш Т.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.