Вступ на 1 курс ОС Магістр

Вступ на 1 курс ОС Магістр

Ціль освітньо-професійної програми “Інтелектуальні системи та технології” полягає в підготовці фахівців, здатних самостійно розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру в сфері інформаційних систем та технологій (ІСТ), у формуванні та розвитку комплексу знань, умінь та навичок з розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем та технологій в авіаційній галузі та інших сферах людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових результатах досліджень у галузі інформаційних технологій, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра і подальше навчання; орієнтована на готовність працювати й набувати знання, вміння і навички у сфері методів машинного навчання,
математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, моделей і алгоритмів прийняття рішень за умов невизначеності, методів аналізу великих масивів даних при створенні інтелектуальних систем різноманітного призначення та робототехнічних комплексів.

Нормативний термін навчання1 курс – 1 рік 4 місяці
Форма навчанняденна
Ліцензійний обсяг – 25 
Обсяг освітньо-професійної програми  – 90 кредитів ЄКТС
Освітня кваліфікація магістра: магістр з інформаційних систем та технологій
Фінансування навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення) або коштів фізичних та/або юридичних осіб.
До навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь «Бакалавр».

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

 

Інформація щодо вступу на 1 курс на сайті Приймальної комісії (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи)
Інформація про Студмістечко