2, 3 курси ОС Бакалавр

2, 3 курси ОС Бакалавр

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології»

Сучасне підприємство або компанія сьогодні не може обійтися без комп’ютера та без ІТ-спеціаліста. Взаємопов’язана сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації складають інформаційну систему будь-якої державної або підприємницької організації. Якщо ви цікавитеся інформатикою та програмуванням, хочете дізнатися за допомогою яких сучасних інформаційних технологій відбувається процеси перетворення інформації в інформаційній системах, бажаєте навчитися створювати комп’ютерні програми, то запрошуємо до навчання за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”.

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку у галузі інформаційні системи та технології, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру, які пов’язані з проектуванням, реалізацією та впровадження інформаційних систем. Основну увагу приділяємо автоматизації бізнес-процесів підприємств, системам типу Інтернет речей (IoT), системам з використанням хмарних обчислень.

Умовна акредитація освітньої програми 17.05.2022 – 17.05.2023 

Номер АС 0152/АС22, протокол засідання НАЗЯВО №8 від 17.05.2022 р.


Нормативний термін навчання: 2 курс – 2 роки 10 місяців; 3 курс – 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна
Кваліфікація бакалавра: бакалавр з інформаційних систем та технологій
Різниця кредитів ЄКТС не більше 60 (академічна різниця)
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
До навчання на другий та третій курс денної форми ОС «Бакалавр» приймаються особи на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фахового молодшого бакалавра», ОС «Молодшого бакалавра».

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

Інформація щодо вступу на 2, 3 курси  на сайті Приймальної комісії (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи тощо)

Студмістечко

Інклюзивна освіта

ЗАПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ


Профільними дисциплінами цієї освітньо-професійної програми є:

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Бази даних
 • Методи оптимізації рішень
 • Програмне забезпечення інформаційних систем
 • Мережеві технології
 • Основи безпеки інформаційних систем
 • Комп’ютерне моделювання
 • Технології інтернет речей
 • Технології проектування інформаційних систем
 • Інтерактивні автоматизовані системи
 • Комп’ютерна графіка
 • Тестування програмного забезпечення
 • Технології web-програмування
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Діагностика та експлуатація інформаційних систем
 • Адміністрування Unix-подібних систем
 • Логічне програмування
 • Планування та обробка результатів експериментів
 • Комп’ютеризовані системи управління
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Живучість інформаційних систем
 • Екстремальне програмування
 • Управління проектами інформатизації

У процесі навчання здобувачі вищої освіти оволодівають сучасними технологіями

Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер /WASM /MASM, PHP, Prolog,  Lisp,  F#,  Python,  Java

Інтернет-технології:  HTML,  CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML,  MySQL

Фреймворки, бібліотеки та оточення програмування:  STL,  Boost,  WinAPI,  POSIX, GTK,  Qt,  .NET, Java,  MPI,  React/React  Native

Середовища розробки:  Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio,  gcc,  KDevelop,  Eclipse,  IntellijIDEA

Середовища розробки програм для мікро-контролерів:  WinAVR, AVRStudio, CCS, MPLAB

 


Кафедра військової підготовки

Здобувачі вищої освіти (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки здобувачів ВО денної форми навчання.

Після проходження навчання на кафедрі військової підготовки здобувачі ВО отримують звання офіцера запасу.

Інформація щодо вступу