Вступ на 1 курс ОС Бакалавр

Вступ на 1 курс ОС Бакалавр

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології”

Сучасне підприємство або компанія сьогодні не може обійтися без комп’ютера та без ІТ-спеціаліста. Взаємопов’язана сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації складають інформаційну систему будь-якої державної або підприємницької організації. Якщо ви цікавитеся інформатикою та програмуванням, хочете дізнатися за допомогою яких сучасних інформаційних технологій відбувається процеси перетворення інформації в інформаційній системах, бажаєте навчитися створювати комп’ютерні програми, то запрошуємо до навчання за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”.

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку у галузі інформаційні системи та технології, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру, які пов’язані з проектуванням, реалізацією та впровадження інформаційних систем. Основну увагу приділяємо автоматизації бізнес-процесів підприємств, системам типу Інтернет речей (IoT), системам з використанням хмарних обчислень.

Умовна акредитація освітньої програми 17.05.2022 – 17.05.2023 

Номер АС 0152/АС22, протокол засідання НАЗЯВО №8 від 17.05.2022 р.


Нормативний термін навчання: 1 курс – 3 роки 10 місяців
Форма навчання: денна
Ліцензований обсяг – 75
Кваліфікація бакалавра: бакалавр з інформаційних систем та технологій
Фінансування навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення) або коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Обсяг освітньо-професійної програми – 240 кредитів ЄКТС
До навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

Інформація щодо вступу на 1 курс на сайті Приймальної комісії  (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи тощо)

Студмістечко
Інклюзивна освіта

ЗАПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ


Фахові дисципліни:

Основи програмування
Арифметичні та логічні основи комп’ютера
Теорія алгоритмів
Теорія інформації та кодування
Архітектура комп’ютерів та системне програмування
Системний аналіз та теорія систем
Комп’ютерна електроніка та схемотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Об’єктно-орієнтоване програмування
Бази даних
Методи оптимізації рішень
Програмне забезпечення інформаційних систем
Мережеві технології
Основи безпеки інформаційних систем
Комп’ютерне моделювання
Технології інтернету речей
Технології проектування інформаційних систем
Інтерактивні автоматизовані системи
Технології web-програмування
Інформаційно-вимірювальні системи
Технології мультимедіа
Програмне забезпечення web-серверів
Паралельне програмування
Комп’ютеризовані системи управління
Технології інтелектуального аналізу даних
Системи штучного інтелекту
Живучість інформаційних систем
Управління проектами інформатизації


Під час навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» ви навчитеся:

 • створювати комп’ютерні програми за допомогою сучасних мов програмування;
 • проектувати та розроблювати веб-сайти та веб-сервіси за допомогою популярних Інтернет-технологій;
 • розробляти програмні моделі виробничих та бізнес-процесів за допомогою технологій імітаційного моделювання;
 • створювати та досліджувати бази даних;
 • використовувати сучасні середовища розробки для створення мобільних додатків для різних операційних систем;
 • досліджувати процеси функціонування сучасних систем штучного інтелекту, роботизованих апаратно-програмних комплексів, інтелектуальних інформаційно-пошукових систем, мультиплатформених програмних засобів, систем аналізу «великих даних» (big data), вбудованих і мобільних систем.

У процесі навчання здобувачі вищої освіти оволодівають сучасними технологіями:

 • Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер /WASM /MASM, PHP, Prolog,  Lisp,  F#,  Python,  Java
 • Інтернет-технології:  HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML,  MySQL
 • Фреймворки, бібліотеки та оточення програмування:  STL, Boost, WinAPI, POSIX, GTK, Qt,  .NET, Java, MPI, React/React  Native
 • Середовища розробки:  Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio,  gcc, KDevelop, Eclipse, IntellijIDEA
 • Середовища розробки програм для мікро-контролерів:  WinAVR, AVRStudio, CCS, MPLAB

 


Кафедра військової підготовки

Здобувачі вищої освіти (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки здобувачів денної форми навчання. Після проходження навчання на кафедрі військової підготовки здобувачі отримують звання офіцера запасу.

Інформація щодо вступу


Практика

Кафедра співпрацює з Інститутом  кібернетики імені В.М. Глушкова та Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Державним космічним агентством України та ін. Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що надає здобувачам вищої освіти можливості знайомитися з сучасними науковими розробками у галузі інформаційних технологій; брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів, засобів та технологій розв’язання інформаційних проблем суспільства.

З метою підвищення ефективності і досягнення оптимальних результатів у створенні умов для забезпечення реалізації права здобувачів вищої освіти на працю, сприяння їх працевлаштуванню, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та надання інформаційних, організаційних та інших взаємних послуг на безоплатній основі підписані договори про співпрацю з ДП “Антонов”, ТОВ “ОМО Системс”, GlobalLogic, ТОВ “Абіс-електрон” тощо.