126 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” освітньо-професійною програмою “Інформаційні системи та технології”

Форма навчання: денна

Вступ проводиться на:

  • 1 курс
  • 2, 3 курси