126 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” 

  • освітньо-професійною програмою “Інформаційні системи та технології”  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • освітньо-професійною програмою “Інтелектуальні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Форма навчання: денна