1 курс ОС Бакалавр

1 курс ОС Бакалавр

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології”

Сучасне підприємство або компанія сьогодні не може обійтися без комп’ютера та без ІТ-спеціаліста. Взаємопов’язана сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації складають інформаційну систему будь-якої державної або підприємницької організації. Якщо ви цікавитеся інформатикою та програмуванням, хочете дізнатися за допомогою яких сучасних інформаційних технологій відбувається процеси перетворення інформації в інформаційній системах, бажаєте навчитися створювати комп’ютерні програми, то запрошуємо до навчання за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”.

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку у галузі інформаційні системи та технології, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру, які пов’язані з проектуванням, реалізацією та впровадження інформаційних систем. Основну увагу приділяємо автоматизації бізнес-процесів підприємств, системам типу Інтернет речей (IoT), системам з використанням хмарних обчислень.

Акредитація освітньої програми у 2022 р.

Нормативний термін навчання: 1 курс – 3 роки 10 місяців
Форма навчання: денна
Ліцензований обсяг – 75
Кваліфікація бакалавра: бакалавр з інформаційних систем та технологій
Фінансування навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення) або коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Обсяг освітньо-професійної програми – 240 кредитів ЄКТС
До навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
Зарахування проводиться за конкурсом на підставі сертифікатів УЦОЯО (ЗНО) з дисциплін:

 1. Українська мова – 0,3
 2. Математика – 0,35
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,25
 4. Середній бал документу про освіту – 0,1

Інформація щодо вступу на 1 курс на сайті Приймальної комісії  (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи тощо)
Розрахунок конкурсного бала
Студмістечко
Гуртожиток №11 вул. Ніжинська, 29-Д
Інклюзивна освіта


Фахові дисципліни:

 • Основи програмування
 • Теорія інформації та кодування
 • Архітектура комп’ютерів та системне програмування
 • Системний аналіз та теорія систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Бази даних
 • Методи оптимізації рішень
 • Програмне забезпечення інформаційних систем
 • Мережеві технології
 • Основи безпеки інформаційних систем
 • Комп’ютерне моделювання
 • Технології інтернету речей
 • Технології проектування інформаційних систем
 • Інтерактивні автоматизовані системи
 • Технології web-програмування
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Адміністрування Unix-подібних систем
 • Програмне забезпечення web-серверів
 • Комп’ютеризовані системи управління
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Живучість інформаційних систем
 • Екстремальне програмування
 • Управління проектами інформатизації

У процесі навчання студенти оволодівають сучасними технологіями

 • Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер /WASM /MASM, PHP, Prolog,  Lisp,  F#,  Python,  Java
 • Інтернет-технології:  HTML,  CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML,  MySQL
 • Фреймворки, бібліотеки та оточення програмування:  STL,  Boost,  WinAPI,  POSIX, GTK,  Qt,  .NET, Java,  MPI,  React/React  Native
 • Середовища розробки:  Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio,  gcc,  KDevelop,  Eclipse,  IntellijIDEA
 • Середовища розробки програм для мікро-контролерів:  WinAVR, AVRStudio, CCS, MPLAB

 


Кафедра військової підготовки

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання. Після проходження навчання на кафедрі військової підготовки студенти отримують звання офіцера запасу.

Інформація щодо вступу


Практика

Кафедра співпрацює з Інститутом  кібернетики імені В.М. Глушкова та Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Державним космічним агентством України та ін. Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що надає студентам можливості знайомитися з сучасними науковими розробками у галузі інформаційних технологій; брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів, засобів та технологій розв’язання інформаційних проблем суспільства.